Multitaskeren - Christopher

"Jeg har front row tickets til mine barns sosiale dannelsesreise"

Vi er helt avhengige av frivilligheten for å kunne gi et godt tilbud til barn og unge!  Vi har ulike roller, der oppgavene er viktige på hver sin måte. I den anledning lanserer vi artikkelserien DRØMMEELLEVEREN, hvor vi ønsker å sette pris på alle frivillige som vi er helt avhengige av.

Jeg har en lei tendens til å takke ja til tilstøtende oppgaver.

— Christopher Hagberg

Vi starter med et sitat som beskriver den neste i drømmelleveren: Christopher Hagberg! 

Det er en fryd å ha frivillige som Christopher i Kåffa! Han har en egen evne til å skape positivt engasjement rundt seg med et smittende humør og en herlig tilstedeværelse. Christopher tar de fleste oppgaver på strak arm med positivitet og engasjement. For noen måneder siden møtte vi Christopher utenfor inngangen til KFUM-hallen. På vei til trening hadde han to ballnett over skuldrene, utstyrsbagen i den ene hånden og mobilen i den andre. På vei over parkeringsplassen ledet han parallelt et internasjonalt videomøte. Det var litt av et syn, men for de som kjenner Christopher så er det ikke et uvanlig syn. Defaulten hans er å bidra der det trengs, og han gjør det lille ekstra som betyr utrolig mye.

Vi er privilegerte som har mange frivillige med ekstrarolleatferd som Christopher! Takk til alle som løfter blikket og ser hva som trengs. Vi setter stor pris på dere som kommer tidlig for å pumpe baller, dere som planlegger sosiale arrangementer og dere som stiller opp som trener selv om egne barn ikke spiller. Dere gjør den usynlige jobben som er helt avgjørende for å holde Kåffa-hjulene i gang. Takk til dere som gjør det lille ekstra for at barna skal ha en best mulig reise i Kåffa!

bilde hagberg3.jpg

Christopher - multitaskeren:

Hva er oppgaven din i Kåffa? 
Mine formelle oppgaver er at jeg er trener på G2009 og J2012, og cupansvarlig for J2012. I tillegg har jeg vært med som voksenleder på Lundeleir i noen år. Ellers liker jeg å bidra der det trengs, og jeg har en lei tendens til å takke ja til tilstøtende oppgaver, forklarer Christopher.

Det kan vi skrive under på. Når det trengs bidrar Christopher  gjerne som voksenleder på Young Yes, og hvis årgangen skal ha Lundehelg bidrar han gjerne både med organisering og gjennomføring. Vi blir nysgjerrig på hvorfor han bruker så mange timer på Kåffa og hvorfor han takker ja til tilstøtende oppgaver. 

Jeg trives med å gjøre det lille ekstra. Det gir meg masse tilbake! Nærhet til egne barn og nærhet til deres omgangskrets. Det kan bli opp til seks aktiviteter i uka, men det gir mer enn det tar! Det er et privilegium å få være en del av mine barns naturlige habitat, hvor jeg får se nye sider og se hvordan de har det sammen med venner. Jeg har front row tickets til mine barns sosiale dannelsesreise. Plutselig er det over, men så lenge jeg har denne billetten vil jeg bruke den, svarer Christopher. 

Det er et privilegium å få være en del av mine barns naturlige habitat.

— Christopher Hagberg

Bilde hagberg1.jpg

Hva opplever du er bra med å være frivillig i Kåffa?
Jeg får energi av å være her. Det beste er alle menneskene som er her. Vi har kanskje ikke det fineste anlegget, men det er alltid en god atmosfære. Det er et åpent og tilgjengelig anlegg og vi har et levende klubbhus. Det er lett å slenge innom, og man møter alltid noen man kjenner. Det er mange som henger på Kåffa mer enn de må. 

I tillegg synes jeg Kåffa er strålende på initiell organisering. Det er lettere å være frivillig når klubben er synlig fra start. Nøkkelen ligger i å få med foreldre fra start og at vi blir ledet inn i tjeneste. Det første konstituerende møtet er viktig, og vi blir ansvarliggjort på en positiv måte. Ingen bidrag er for små, og det starter ofte i det små! Jeg føler meg ivaretatt som frivillig, og det er lettere å ta ansvar når jeg er trygg på at jeg ikke trenger å bære hele byrden alene,
forklarer Christopher. 

Hvorfor tror du at oppgaven din er viktig for Kåffa?
For at Kåffa skal være en stor breddeklubb må vi få med folk som blir med og tråkker til ekstra. Og hvis ikke foreldre er ordentlig med, får ikke barna den samme tilknytningen til klubben. Vi snakker Kåffa hjemme! Og jo flere som gjør det, dess flere får en tilknytning til klubben. Foreldres engasjement smitter over på barna. På G2009 er vi en spleisegjeng av trenere på tvers av lagene. Vi bytter på hvem som trener 3.- og 4.laget. I dag skal jeg ha Kåffa 3, mens sønnen min spiller på Kåffa 2. Det er veldig meningsfullt å bidra til til å gi alle gutta på 2009-årgangen et godt tilbud! Det er fantastisk å være en del av en trenergruppe hvor vi strekker oss det lille ekstra for å skape et miljø preget av "Flest mulig, lengst mulig, best mulig, svarer Christopher.

Bilde hagberg4.jpg

Kåffa ønsker å være en klubb for livet. Hvordan gir dette mening for deg?
Jeg opplever at "En klubb for livet" er mer enn tomme ord. Godt gjort er bedre enn godt sagt, og jeg opplever at Kåffa er mer enn en fotballklubb. Akademi, Lundeleir og Young yes er viktige arenaer for at barna skal få utfolde seg. Fokuset på å bli gode mennesker preger dannelsesreisen for mange, og det gjør at Kåffa får en plass i deg som varer lenge. Jeg tror også at gode opplevelser som barna opplever tidlig gjør at de får Kåffa i hjertet hele livet, uansett hvor mye fotball de spiller etter hvert. Slutter du på fotball, så er det ferdig. Det er alt rundt som varer livet ut. 

Jeg har vært med noen år på Lundeleir nå. Det er Kåffa på sitt beste. Det er fantastisk å se gartnerarbeidet som gjøres, slik at barna kan få blomstre og utfolde seg! Det er utrolig fine ungdomsledere som passer på barna våres. Det er fascinerende å se hvordan folk kommer tilbake fra studier og bruker en ferieuke til å passe på barn de ikke kjenner. Det er tydelig å se at det har blitt sådd frø som høstes på Lunde og på andre arenaer i klubben. Det traff meg da jeg overhørte 18-åringer som prioriterer en young yes-kveld fremfor rulling med russen. Og det er rørende å se at klubben bor så sterkt i hjertet til mange ungdommer. Akkurat det er noe jeg synes er spesielt med Kåffa, og som gjør klubben til "En klubb for livet". 

Det er fantastisk å se gartnerarbeidet som gjøres, slik at barna kan få blomstre og utfolde seg! 

— Christopher Hagberg


LES INNLEGGENE I SPALTEN "DØMMEELLEVEREN"
Dette er DRØMMEELLEVEREN
Måker`n: Ole Bjørn Ileby
Driftig kar: Ole Kristian Mosand
Fasilitatoren: Christian Harlem
Vertinnen: Reidun Mosand
Omsorgspersonen: Ingjerd Linnebo-Eriksen
Ung lojalitet: Adrian Grinaker Pedersen

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: