Ung lojalitet - Adrian

“Bli med på alt du har mulighet til å være med på. Det du investerer i fellesskapet med tid og tilstedeværelse, får du tilbake.”

Vi er helt avhengige av frivilligheten for å kunne gi et godt tilbud til barn og unge!  Vi har ulike roller, der oppgavene er viktige på hver sin måte. I den anledning lanserer vi artikkelserien DRØMMEELLEVEREN, hvor vi ønsker å sette pris på alle frivillige som vi er helt avhengige av. 

Det er ikke bare på fotballbanen barn og unge får utfolde og utvikle seg i KFUM. Det er klubbkvelder som Young Yes (10-12 år), Yes (13-15 år) og Lundeleire, hvor et ungt lederskap er helt avgjørende, for alle barn og unge som deltar. Det er de unge lederne som skaper stjerner i øynene på barna. Det er de unge lederne det er morsomst å slå i Lundespretten. Det er de unge lederne, de gleder seg til å se igjen, Young Yes-kveld etter Young Yes-kveld.

I dag får vi bli bedre kjent med Adrian Grinaker Pedersen. En som år etter år har deltatt som leder både på klubbkvelder og leirer. Adrian er en du kan regne med. Han er lojal. Oppgaver som kommer hans vei tar han gledelig i mot. Adrian har en trygghet og ro i møte med både barn og voksne. Hans varme blikk og store smil gjør godt for alle som mottar det i hans omkrets.

Tusen takk til alle unge ledere i klubben vår! Takk for alt dere gir av dere selv. Takk for fotballgleden, humøret og tryggheten dere gir til barn og unge. Takk for ny giv. Dere er med på å forme fremtidige Kåffa. Dere er mer viktige enn dere tror! 

Adrian - ung lojalitet:

Da Adrian begynte å nærme seg fotballalder møtte mor Vibeke og far Rune Morten Terje Andersen, Vibekes tidligere juniortrener, på butikken. Klart det var mulighet for Adrian å spille fotball i Kåffa, alle var velkomne til barnefotball! Adrian har vært Kåffa-gutt siden den tid. Han ble tidlig keeper og spiller enda på juniorlaget. Han deltok selv på Young Yes-kvelder og Lundeleire i barneårene og da klubben holdt lederkurs var det liten tvil om at han ville være med på det. 

Adrian Grinaker Pedersen
Adrian Grinaker Pedersen

Det var først og fremst for å kunne bli leder på Lunde at jeg tok det. Men det kom godt med når jeg også gikk inn i lederskapet på Young Yes. Det er viktig at det er en god ledergjeng som bidrar på Young Yes-kveldene, og da jeg så at det ikke var så mange som hadde mulighet, bidro jeg mer enn gjerne selv, for det trives jeg med. 

Jeg var veldig fornøyd med både Lundeleir og klubbkvelder da jeg var deltaker, og jeg husker jeg så veldig opp til lederne. Det inspirerte meg til å bli en god rollemodell for dagens Kåffabarn, som jeg vil være et godt forbilde for.

— Adrian Grinaker Pedersen
Jeg ønsker å gi tilbake og videreføre til barna det som jeg selv opplevde i Kåffa. Jeg ønsker å vise at Kåffa er en fin klubb for de unge å være i. Her er det så mye mer enn bare fotballdelen. Jeg var veldig fornøyd med både Lundeleir og klubbkvelder da jeg var deltaker, og jeg husker jeg så veldig opp til lederne. Det inspirerte meg til å bli en god rollemodell for dagens Kåffabarn, som jeg vil være et godt forbilde for. Det handler om å vise dem hvordan vi skal oppføre oss og ta vare på hverandre her i Kåffa. 

Jeg har fått god erfaring på Young Yes og Lundeleire. Som deltaker og leder har jeg holdt på i 11 år nå. Det har vært et bra miljø å være i, både som deltaker og som leder. Spesielt bra er det å være en del av lederskapet på Lundeleir. Der får vi mye tid sammen, vi blir godt kjent og skaper bånd på tvers av årganger.

Dette tar vi med oss tilbake til Kåffa og hilser på hverandre uansett hvilket lag vi spiller på. Og det er sånn “en klubb for livet” gir mening for meg. Kåffa er mye mer enn bare en fotballklubb. Det skapes relasjoner utenom fotballbanen, som gjør at Kåffa er et sted man har lyst til å dra til. Ikke bare for å trene, men for å møte hverandre. 

Adrian har et klart tips til ungdommen: bli med på alt du har mulighet til å være med på. Det du investerer av tid og tilstedeværelse, får du tilbake. Selv om du kanskje ikke har lyst til å ofre en fredagskveld, test det ut og prøv. Tilbring mye tid på Kåffa. Han har fått god kunnskap om hvordan lede barn og unge, gjennom mange erfaringer, som han kan benytte seg av videre i livet. 

Minnet Adrian vil dele er fra Lundeleir. Fellesskapet som skapes der er trygt for barna og det skaper venner for livet blant lederne. Lunde er en arena der det er viktig å opptre som et godt forbilde. Det fikk Adrian erfare. Under måltidene på Lunde spiser man sammen med laget sitt og sine to hjelpeledere. Som hjelpeleder startet Adrian en samtale med sidemannen, ikke med noe mål om at alle skulle lytte til ham, men det senket seg raskt en ro rundt bordet. 8 barn satt helt stille og Adrian merket at nå lytter de virkelig etter. Nå var muligheten der til å skape gode Kåffaminner, som han selv hadde fått så mange av i tiden som deltaker fra ledere han da så opp til. 

Minne Adrian.jpeg
Måltidsfellesskap på Lundeleir
Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter