Kåffa presenterer DRØMMEELLEVEREN

En hyllest til frivilligheten.

I et fotballag er det mange roller. Ulike roller, men alle like viktige for at laget skal være best mulig. Et godt fotballag er satt sammen av mennesker som utfyller hverandre, som har komplementære ferdigheter. Det samme gjelder for trenerteamet. Det er ikke én trener alene, det er et team med ulike mennesker og roller, som utfyller hverandre, der målet er å være best mulig.

Har du noen gang tenkt over Kåffa, som helhet, som klubb - hva vi er, hvem vi er og hvordan vi fungerer sammen på vårt beste? Her kan du få kortere eller lengre svar, alt ettersom hvem du spør, og hvilke perspektiv det svares ut i fra. Tallene sier at Kåffa er en fotballklubb med 1553 medlemmer, der nær 1300 av disse er utøvere i barne-, ungdoms- og voksenfotballen. Kåffa er en STOR klubb, med MANGE medlemmer, og MYE aktivitet. 

Hvordan går hele dette maskineriet rundt? Igjen, her kan du få kortere eller lengre svar, alt ettersom hvem du spør og hvilke perspektiv det svares ut i fra. Svaret som lyder nå er frivilligheten.

Hva ville Kåffa vært uten de frivillige? Uten alle trenere, lagledere eller andre som bidrar inn i lagene? Det hadde i hvert fall ikke vært Kåffa på sitt beste. Det hadde heller ikke vært en klubb for livet. De frivillige i Kåffa, er de som trening etter trening skaper en klubb for livet for barn, unge og voksne. Frivillige med skaperkraft, engasjement, tjenersinn og utholdenhet.

Frivillige i ulike roller og med komplementære ferdigheter, som Kåffa som klubb - en helhet, er helt avhengig av for å fungere på sitt beste. Takk! Takk til deg som er trener, lagleder, dugnadsansvarlig, materialforvalter, sosialkomité, kasserer, til deg - ja du ja, som nå sitter og tenker “jeg bidrar med dette i Kåffa” - TAKK! Kåffa hadde ikke vært på sitt beste uten deg. 

Gjennom artikkelserien DRØMMELLEVEREN, som vi her presenterer, ønsker vi å synliggjøre roller som vi verdsetter, og som Kåffa er avhengig av for å være på sitt beste. Det finnes langt flere roller enn disse elleve, som alle fortjener anerkjennelse, men denne gangen falt valget på disse elleve.

Du som leser skal få bli kjent med hvem som er i rollene og vi håper det vil gi deg et større innblikk i hvordan vi som "en klubb for livet" fungerer på vårt beste - sammen. Elleve artikler rulles ut med jevne mellomrom etter påske, men før den tid går vi inn i påskehøytiden. 

En høytid der vi feirer den treenige Gud på sitt beste og hans største seier. Gud, tre i én, var best i team han også. Skaperkraft, engasjement, tjenersinn og utholdenhet er tydelig i påskebudskapet, akkurat slik det er tydelig i frivilligheten i Kåffa.

Skaperkraften ser vi mot slutten av påsken, når graven er tom og Gud har reist Jesus opp fra de døde. Engasjement og tjenersinn er tydelig på skjærtorsdag når Jesus som er lederen tar på seg en tjeners oppgave og vasker disiplenes føtter, for så å holde måltid sammen med dem. Utholdenhet ser vi når Jesus fullfører Guds frelsesplan ved å la seg korsfeste på langfredag. Påsken viser Gud på sitt beste, Jesus seirer over døden og gir med det en mulighet for alle til å forsones med Gud. 

Med ønske om en riktig god påske!

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter