Fasilitatoren - Christian

«Meningen med Kåffa er at folk skal få utfolde seg. Det skal være plass til alle i Kåffa.»

Vi er helt avhengige av frivilligheten for å kunne gi et godt tilbud til barn og unge!  Vi har ulike roller, der oppgavene er viktige på hver sin måte. I den anledning lanserer vi artikkelserien DRØMMEELLEVEREN, hvor vi ønsker å sette pris på alle frivillige som vi er helt avhengige av. 

I dag: Christian Harlem.

Som barn syklet Christian alltid til treninger og kamper på Ekeberg, sommer som vitner, opp fra Ulvøya. Da faren selv ikke møtte opp på den ene kampen han hadde lovet å kjøre sønnen til, bestemte Christian seg for at hvis han en gang fikk barn som ville spille fotball, skulle han som far engasjere seg og være til stede. Da sønnen Oscar Bertrand startet i Kåffa, engasjerte Christian seg i årgangen. Engasjementet for sønnen vokste til et engasjement for årgangen, som vokste til et engasjement for klubben, som han selv hadde spilt for i barndommen.

Med en kopp kaffe i hånda er slik vi ofte møter på den glade, energirike og målrettede Christian rundt forbi i Kåffas ganger og rom. Han bruker sine evner og ferdigheter til å fasilitere for at så mange som mulig skal finne sin plass i Kåffa. Han er en sparringspartner som utruster og gir videre mot til å jobbe for at Kåffa skal være et godt sted å være. Takk til alle dere som fasiliterer, som sparrer og som engasjerer dere i ulike oppgaver. Enten for eget eller andres barn, i en årgang eller for klubben. Dere bidrar til at det er en plass for alle i Kåffa, og at det er mulig for dem å utfolde seg.    

---

Christian - fasilitatoren:

Hva er oppgaven din i Kåffa?

Siden jeg ble valgt inn i styret under årsmøte i mars kan jeg nå svare konkret på det spørsmålet, samtidig som det er det mye jeg engasjerer meg for. Det siste er at jeg sammen med Pål Eriksen, vil vise hvordan helgeåpen kiosk kan finansiere seg selv. Det er mange mennesker innom Kåffa i helga, de trenger et sted hvor de kan få seg noe å bite og en kopp kaffe, og ikke minst svar på alle spørsmål. I akademiklassifiseringsarbeidet har jeg bidratt med å se på reiselogisitikken og budsjett knyttet opp til det. Akademiklassifiseringen som verktøy, hvis vi i Kåffa anvender verktøyet riktig og til å styrke vår identitet, vil komme hele klubben til gode.

Gjennom mange år har Christian engasjert seg rundt årgangen til sønnen, Oscar Bertrand. Han var med helt fra starten i barnefotballen og inn i ungdomsfotballen. Da Oscar Bertrand gikk inn på 1. laget, så Christian fortsatt en stor verdi i å fortsette frivilligheten, og etter den årlige avklaringen mellom far og sønn om det var greit at pappa engasjerte seg i årgangen, fortsatte han som trener for et av breddelagene.

Christian Harlem in action.jpg
Christian Harlem som trener for gutter 2006.

Christian ville jobbe for at årgangen hadde det bra sosialt og opplevde seg som en helhet. God planlegging i preseason om seriepåmelding og struktur, samt godt samarbeid mellom årgangen under og over la til rette for gode hospiteringsarenaer for spillerne kommende sesong. Et viktig grep i å få årgangen som helhet til å fungere. Å få ha tatt del i hans sønns og venners oppvekst anser han som et privilegium.

Å få jobbe sammen med mennesker jeg er glad i og få tilbringe tid med alle barna er bra med å være frivillig i Kåffa. Det er vel anvendt tid! Alle være her på Kåffa gir meg energi rett og slett. Dessuten skal Kåffa være et sted for alle, det er motivasjonen min.

Det er ikke tilfeldig at det er vi, Kåffa med vårt menneskeverd, som har et gatelag.

— Christian Harlem
Kåffa har vært et sted for gatelaget nå i over et år. Christian ble en sparringspartner for ildsjelen bak initiativet, Alexander Aurdal, for å få gjennomslag for oppstart av laget i klubben. Jeg er veldig glad for at vi har et gatelag i Kåffa. Det kan sette perspektiv for alle i klubben. Kåffa skal være et sted for alle, og vi ser hvilken ressurs gatelaget er for klubben. Det er ikke tilfeldig at det er vi, Kåffa med vårt menneskeverd, som har et gatelag. Når en bekjent av meg dukker opp på gatelaget, som i sin ungdom debuterte for A-laget, får «en klubb for livet» mer mening. Jeg ser samme mestringen i øynene til en gatelagsspiller, som et barn eller en a-lagsspiller.

I Kåffa må man kunne føle mestring og suksess gjennom annet enn nødvendigvis prestasjoner på banen. Vi må som klubb legge til rette for flere veier for å gjøre «karriere» i Kåffa. Det kan man lykkes med ved å ha veier utenom toppspillerveien. Det kan være en ledervei, medmenneskevei eller dommervei. Når Kåffa alltid har behov for deg og vi som klubb heier på ulike roller og verdsetter en som bidrar i barnefotballen like mye som en som debuterer på A-laget, da er vi en klubb for livet.  

Kan du fortelle en historie om hva Kåffa er for deg?

Jeg har to historier, én fra toppen og én fra bredden. Da 3. laget, som jeg var trener for, kjempet for hverandre som løver og med en fantastisk teamspirit tok seg hele veien til den 8-delsfinale første året på 9’erfotball under Norway Cup. Vi var ikke tippa videre fra gruppespillet en gang, så å se disse gutta spille 1. fiolin hele gjengen og prestere så bra var stort. Det var også stort å se toppen slå Aalesund på Color Line stadion og vinne norsk toppfotball tiltaket for gutter 13. Meningen med Kåffa er at folk skal få utfolde seg. 80% av klubben er breddefotballen. Den pilaren må sammen med de to andre pilarene, toppfotballen og verdiarbeidet, som også må ha sin plass, være grunnmuren for hva Kåffa skal være videre. Hvis ikke blir vi bare en dårlig kopi av en eller annen eliteklubb.

LES ANDRE ARTIKLER FRA DRØMMEELLEVEREN:

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter