Saksliste årsmøte 2024

Årsmøte i KFUM-Kameratene Oslo tirsdag 12.mars, kl.18.00.

ÅRSMØTE I KFUM-KAMERATENE OSLO TIRSDAG 12 MARS 2024 KL. 18.00 I KFUM-HALLEN
 

For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
 

DAGSORDEN;

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:  Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning.

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle eventuelt beretning fra engasjert revisor

Sak 10: Behandle forslag og saker

  Det er ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett.

Sak 13: Valg

Sak 14: Fullmakt til styret til å oppnevne delegater til ordinære og ekstraordinære ting i NFF Oslo, Norges Fotballforbund, Oslo Idrettskrets og Norges idrettsforbund.

Årsmøtedokumenter er tilgjengelige i klubbhuset

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter