UTEN GASSTØTTE MÅ PRISENE ØKES

Økte gasspriser og null støtteordning innebærer at vi må sette opp treningsavgiften. Dessverre.

Politikere snakker varmt om frivilligheten og å tilrettelegge for sunn aktivitet for barn og unge der alle skal med, og at vi dermed som idrettslag skal jobbe for å holde prislappen nede.

For meg blir det det tomme ord når det ikke følges opp med handling.

Jeg håper du tar deg tid til å lese ordene som følger da dette forklarer hvilken håpløs situasjon KFUM-kameratene og en rekke andre fotballklubber er satt i…

Og forhåpentligvis er det også en politiker som ser grunn til å lese – og i neste omgang handler...

BAKGRUNN
At prisen på strøm og gass har gått i været er sammensatt og ikke noe norske politikere skal ha skylda for. For meg er det likevel uforståelig at de ikke ser at det ikke bare er strøm, men at også fyring av gass burde vært inkludert i støtteordningene som er etablert.

Allerede i vår var vi på «ballen». Vi i KFUM varslet politikere på Stortinget, politikere i Oslo bystyret, samt idrettspolitikerne i fotballkrets, idrettskrets og idrettsforbund om at manglende støtte til ekstremt høye gasspriser ville føre til økt deltager avgift for barn og unge i byen vår. Gassfyring er det som holder kunstgressbanene åpne gjennom vinteren.

LES INNLEGGET HER:
- En forskjellsbehandling som er vanskelig å forstå

Vi ble dessverre ikke hørt. Flertallet på Stortinget vedtok en energistøtte som kun skulle dekke strøm og fjernvarme – og ikke fyring med gass. I etterkant har det også vært appellert til Oslo kommune for å få på plass lokale støtteordninger, men dette har også blitt avvist.

Vi setter pris på at Norges idrettsforbund nylig oversendte et brev til politikere på Stortinget der dette var tema.

HVOR ER DEN ANSVARLIGE POLITIKEREN?
KFUM rammes hardt, sammen med en del andre fotballklubber. Vi mener beslutningen er svært urimelig. Det blir en skjevfordeling mellom barn og barnefamilier, og en konkurransevridning mellom idrettslag ut fra hvilken energikilde som brukes til oppvarming av baner. Når statens spillemiddelordning i tillegg forsinker mulighetene for å skifte til en mer «energivennlig» løsning, blir det bare enda verre.

Staten håver inn mange milliarder i ekstrainntekter på salg av gass, mens de frivillig drevne idrettslagene skal straffes økonomisk for å bruke gass. Er det mer miljøvennlig å selge tusenvis av tonn gass til andre land enn at idrettslag i Oslo bruker noen få tonn. Forstå det den som kan.

KFUM hadde et underskudd i fjor på en million kroner som i all hovedsak kommer fra økte gasspriser. Dette valgte man å dekke av egenkapital. Vi hadde da et håp om at det skulle komme på plass en ordning for gass-støtte i 2022, men så ser ikke ut til å skje.

Det har på nytt vært dialog med politikere og idrettsbyråkrater med tydelig varsel om at manglende støtte nå vil få katastrofale konsekvenser for mange idrettslag. Det uttrykkes forståelse for at det er vanskelig, men derfra til å gjøre noe har så langt vist seg å være fraværende.

TO DÅRLIGE ALTERNATIV
Rett før vinteren setter inn, står vi derfor overfor to (dårlige) alternativ:
1. Stenge baner
2. Øke avgiftene betydelig

Ingen av disse alternativene er noe du som leder i en klubb som KFUM-kameratene ønsker. Å stenge baner og dermed hindre over 1000 gutter og jenter i å ha sin naturlige møteplass som gir sunn og god aktivitet uke etter uke gjennom vinteren er strengt tatt ikke noe alternativ.

I en tid der det snakkes om at alle skal med i idretten og at tilbud helst skal være gratis eller koste så lite som mulig, er heller ikke prisøkning noe vi vil legge opp til, men sannheten der vi står nå er at vi ikke har noe valg.

Regningene forfaller, og vi må faktisk ha penger til å betale disse. Det har også vært dialog med andre idrettslag i samme situasjon som oss, både i bydelen og ellers i hovedstaden. De har minst like store utfordringer som oss i KFUM.

Stengte baner og/eller stor økning av deltageravgifter ser ut til å være eneste løsning for de fleste av oss.

Desperasjonen er stor. Og jeg frykter den blir større.

Politikerne i Oslo legger også lista høyt for at det skal være like muligheter, lave avgifter osv. men viser nå i praksis liten vilje til å støtte arbeidet for å gjøre dette mulig.

Jeg håper virkelig at politikerne kan snu i denne saken – og det raskt. Det er faktisk ikke penger det står på, det har samfunnet mer enn nok av. Tilskuddet vil heller ikke være så stort at det fører til inflasjon, økte renter eller andre økonomiske konsekvenser til det er antall anlegg med gass fyring altfor lavt. Derimot vil det gjøre hverdagen i frivilligheten lettere og bedre økonomien i barnefamiliene i en vanskelig tid og sørge for et godt aktivitetstilbud til barn og unge gjennom vinteren.

Mener virkelig politikerne at de ekstreme energikostnadene idrettslag med gassfyring opplever skal idrettslaget dekke inn selv, eller skal vi bare kynisk sende regningen videre til barnefamilier?

ØKER TRENINGSAVGIFTEN
For KFUM blir også i år kostnaden åtte 800.000-1.000.000 høyere enn ved et normalt år, alt avhengig av når kulda kommer i høst. Dette er penger som må hentes inn på en måte. Det er ikke bærekraftig for noe idrettslag og over tid dekke underskudd på drift over egenkapital.

Styret i KFUM-kameratene har sagt at det viktigste for oss er å opprettholde aktivitet gjennom vinteren for våre over tusen barn. Dermed blir det en økning av treningsavgiften for høsten og vinteren 2022/2023. Foreløpig velger vi å hente ca. en fjerdedel av forventet økt kostnad.

Mer informasjon om økt treningsavgift.

Dette gjør vi ikke med lett hjerte, og det burde vært helt unødvendig. Det er visst frivillighetens år i år, og det mangler ikke på beslutningstakere som vil være med på å markere og hylle frivilligheten.

For våre over 450 frivillige viser praksis at veien fra festtaler til handling er lang. De fleste av disse har egne barn i klubben og må nå betale enda mer for å være med som frivillig.

For at barna deres skal gjøre det de elsker aller mest – sammen med de de aller helst vil henge med. 

Thor-Erik Stenberg
Daglig leder
KFUM-kameratene

 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter