Økning i treningsavgift høsten 2022

På grunn av stadig økende kostnader knyttet til drift og oppvarming av anlegget, har styret i KFUM-kameratene besluttet at høstens treningsavgift blir 250 kroner høyere enn forespeilet.

Oppvarming med gass er det som holder kunstgressbanene åpne gjennom vinteren. Vi i KFUM har tidligere varslet idrettsorganer og politikere nasjonalt og lokalt om at manglende støtte til gass ville gi økte deltageravgifter for barn og unge i byen vår. Vi ble ikke hørt; Stortingets energistøtte gjelder kun kostnader til strøm og fjernvarme.

Les daglig leder Thor Erik Stenbergs innspill i saken her.

I 2021 gikk klubben én million i underskudd, i hovedsak på grunn av økte gasspriser. Dette ble dekket av KFUMs egenkapital, med håp om at en ordning for gass-støtte ville komme på plass i 2022. Det er ikke bærekraftig for noe idrettslag over tid å ta av egenkapitalen for å dekke driftsunderskudd, og klubben har dessverre nå sett seg nødt til å øke prisene.

Også i 2022 blir kostnaden til gass 800.000 – 1.000.000 høyere enn i et normalår – alt avhengig av når kulden kommer i høst. Styret i KFUM-kameratene har sagt at det viktigste for oss er å opprettholde aktivitet gjennom vinteren for våre over tusen fotballspillende barn.

Derfor er det vedtatt en økning av treningsavgiften for høsten på 250 kroner. For de aller yngste – 2017-årgangen – blir treningsavgiften 125 kroner høyere enn forespeilet, i og med at de hadde oppstart i høst. Faktura for treningsavgift sendes ut i uke 37.

Totalt er en økning i treningsavgift med på å dekke ca. en fjerdedel av forventet økt kostnad. Vi håper politikerne forstår at også gasspriser må kompenseres i tiden framover, slik at vi ikke blir nødt til å øke prisene ytterligere.
 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter