- En forskjellsbehandling som er vanskelig å forstå

Stortinget har vedtatt en støtteordning til dekning av idrettens høye strømkostnader, men kostander til fyring med gass dekkes ikke. Det går hardt ut over KFUM-kameratene.

Les daglig leder Thor-Erik Stenbergs innspill om støtteordningen til strømkostnader i idretten.

STORTINGETS STRØMSTØTTE TILTAK GIR SVÆRT LITE TIL OSS I KFUM-KAMERATENE

Torsdag vedtok Stortinget en støtteordning til dekning av høye strømkostnader til idrett og frivillighet med et tilskudd på 250 millioner kroner. Et beløp som kan justeres opp om det viser seg at beløpet er for lite.

Vi i KFUM-kameratene, Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund har jobbet hardt for at det i beslutningen skulle brukes begrepet «energistøtte» i stedet for «strømstøtte», slik at også de som benytter andre energikilder enn strøm skulle få midler. Utvikling av prisene på fjernvarme og gass henger tett sammen med endringer i prisene på strøm, derfor burde det være en selvfølge å se dette under ett. Det ble fremmet forslag om dette i Stortinget fra flere partier, men forslaget falt. Det ble vedtatt at strøm og fjernvarmekostnader skal dekkes, men kostnader til gass dekkes ikke.

Vedtaket kom svært overraskende på oss. Det er et merkelig vedtak som betyr at idretten kompenseres ulikt avhengig av hvilken energikilde man benytter.

KFUM hadde i 2021 ca. 1,2 millioner kroner høyere kostnader pga. økte strøm/gasspriser sammenlignet med 2020, hvorav ca. 850 000 kommer fra gass og resten fra strøm. Dette fortsetter i 2022. Heldigvis er det ikke riktig så kaldt nå i februar som vi kunne fryktet, men fortsatt er kostnadene til å holde banene grønne langt høyere enn i et normalår. Gass brukes til å holde banene åpne og aktiviteten i gang vinterstid. Resultatet for 2021 viser et underskudd tilsvarende økte energipriser for året. Dette klarer vi å dekke via egenkapital, men det sier seg selv at dette over tid ikke er bærekraftig og det er helt klart at vi må øke inntektene for å kunne opprettholde aktivitetsnivået vi har. Å ta ned aktivitetstilbudet ved å slutte å holde banene åpne på vinterstid er ikke noe alternativ. Det vil ramme barn og unge hardt og vi håper i det lengste å unngå store økninger i treningsavgiftene våre.

KFUM mener Stortinget nå har vedtatt en forskjellsbehandling av frivilligheten og idretten som er vanskelig å forstå. Noen idrettslag får kompensasjoner i mange hundretusenkronersklassen fordi man «tilfeldigvis» endte opp med en energiløsning på undervarme på fjernvarme eller strøm, mens vi og de andre klubbene som fyrer med gass altså får tilnærmet null. Det oppleves både som konkurransevridende og uforståelig. På den ene siden klager myndighetene over at det er for dyrt å drive idrett, på den andre siden ser vi for vår del liten vilje til å legge rammevilkårene til rette for å kunne drive med lavest mulige priser. Den utfordring vi som klubb nå står i burde være lett å løse for myndighetene.

Staten håver for tiden inn penger på rekordhøye gass- og oljepriser, og at man skal hente overskudd i hundretusenkronersklassen fra idretten er skuffende. I Oslo er det en god del klubber som fyrer med gass og som er i samme situasjon som oss.

Vi er selvsagt klar over at det i et miljøperspektiv ikke er gunstig å bruke fossile kilder som energiløsning, men vi har nå jobbet i 12 år for å få på plass KFUM Familiearena - en arena med et helt unikt energikonsept hvor det ikke er behov for gass, og nesten ikke behov for strøm. Om kommunen hadde vært litt raskere på avtrekkeren her, så hadde vi for lenge siden hatt en energivennlig løsning på plass på Ekeberg.

Styret og administrasjonen ser ikke noe annet alternativ enn å se oss om etter en løsning på denne situasjonen. Vi har et lite håp om at Oslo kommune kan bruke noe av sine store overskudd fra kraftbransjen til å gjøre et lokalt vedtak om at i vår kommune dekkes også høye kostnader til gass, men i praksis har vi lite tro på at dette vil gå gjennom. Flertallet i Stortinget tyder på det.

Thor-Erik Stenberg
Daglig leder, KFUM-kameratene Oslo

Annonse fra Obos-ligaen: