Medlemskontingent og treningsavgift

Under følger informasjon om medlemskontingent og treningsavgift i KFUM-kameratene Oslo.

Medlemskap og priser
Alle som driver organisert idrett i Norge må være medlem i en klubb. Medlemskontingenten dekker forsikring av spilleren og er obligatorisk for å kunne spille fotball for KFUM-kameratene. Klubbens årsmøte fastsetter medlemskontingenten.

Dersom man ønsker å være medlem selv om man ikke spiller selv, er det også mulig å være støttemedlem i KFUM-kameratene.

Priser
Enkeltmedlem/støttemedlem: 635,-
Familiemedlemskap: 1200,-

Familiemedlemskap er for familier med to eller flere medlemmer i klubben. Minimum ett av medlemmene i et familiemedlemskap må være aktiv i barne- eller ungdomsfotballen.

Treningsavgift
Treningsavgift er differensiert ut fra alder og aktivitetsnivå, og faktureres to ganger i året: én gang i januar og én gang i august.

Treningsavgiften er blant annet med på å dekke:

  • Spillerdrakt
  • Drift av anlegget, herunder oppvarming av baner og øvrig vedlikehold og slitasje
  • Fellestjenester i klubbadministrasjonen
  • Påmeldingsavgift seriespill
  • Dommerkostnader i seriekamper for de årganger der dette er aktuelt

Treningsavgifter i 2022 er listet opp i tabellen under.

Årskull/treningsgruppe

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

Total treningsavgift

2017

0

550

550

2016

625

625

1 250

2015

900

900

1 800

2014

900

900

1 800

2013

1 100

1 100

2 200

2012

1 125

1 125

2 250

2011

1 125

1 125

2 250

2010

1 125

1 125

2 250

2009

1 235

1 235

2 470

2008

1 235

1 235

2 470

2007

1 335

1 335

2 670

G2006

1 335

1 335

2 670

J17

1 335 

1 335

2 670

J19

1 335

1 335

2 670

MJR treningsgruppe 1

1 465

1 465

2 930

MJR treningsgruppe 2

1 260

1 260

2 520

MJR treningsgruppe 3

1 100

1 100

2 200

KFUM Herrer 3 (Amigos)

1 000

1 000

2 000

KFUM Kvinner 2 (Amigas)

750

750

1 500

Old Boys

1 000

1 000

2 000

 

Økonomiske utfordringer
Vi ønsker ikke å ekskludere noen på bakgrunn av økonomi og har forståelse for at prisene kan være et hinder for deltagelse hos enkelte. Derfor ønsker vi å være behjelpelige i disse situasjonene. Ta kontakt med assisterende daglig leder eller lagleder på årskullet dersom dette skulle være tilfelle.

Annonse fra Obos-ligaen: