Medlemskontingent og treningsavgift

Under følger informasjon om medlemskontingent og treningsavgift i KFUM-kameratene Oslo. All betaling av medlemskontingent og treningsavgift kreves inn via Spoortz AS - selskapet som administrerer medlemssytemet vårt. 

Medlemskap og priser
Alle som driver organisert idrett i Norge må være medlem i en klubb. Medlemskontingenten dekker forsikring av spilleren og er obligatorisk for å kunne spille fotball for KFUM-kameratene. Klubbens årsmøte fastsetter medlemskontingenten.

Dersom man ønsker å være medlem selv om man ikke spiller selv, er det også mulig å være støttemedlem i KFUM-kameratene.

Priser 2022
Enkeltmedlem/støttemedlem: 635,-
Familiemedlemskap: 1200,-

Familiemedlemskap er for familier med to eller flere medlemmer i klubben. Minimum ett av medlemmene i et familiemedlemskap må være aktiv i barne- eller ungdomsfotballen.

Treningsavgift
Treningsavgift er differensiert ut fra alder og aktivitetsnivå, og faktureres to ganger i året: én gang i januar og én gang i august.

Treningsavgiften er blant annet med på å dekke:

  • Spillerdrakt
  • Drift av anlegget, herunder oppvarming av baner og øvrig vedlikehold og slitasje
  • Fellestjenester i klubbadministrasjonen
  • Påmeldingsavgift seriespill
  • Dommerkostnader i seriekamper for de årganger der dette er aktuelt

Treningsavgifter i 2022 er listet opp i tabellen under. Styret har vedtatt at høstens treningsavgift er satt opp med 250 kroner. Økningen skyldes stor vekst i gasspriser knyttet til oppvarming av kunstgressbanene. 

Årskull/treningsgruppe

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

Total treningsavgift

2017

0

675

675

2016

625

875

1 500

2015

900

1 150

2 050

2014

900

1 150

2 050

2013

1 100

1 350

2 450

2012

1 125

1 375

2 500

2011

1 125

1 375

2 500

2010

1 125

1 375

2 500

2009

1 235

1 485

2 720

2008

1 235

1 485

2 720

2007

1 335

1 585

2 920

G2006

1 335

1 585

2 920

J17

1 335 

1 585

2 920

J19

1 335

1 585

2 920

MJR treningsgruppe 1

1 465

1 715

3 180

MJR treningsgruppe 2

1 260

1 510

2 770

MJR treningsgruppe 3

1 100

1 350

2 450

KFUM Herrer 3 (Amigos)

1 000

1 250

2 250

KFUM Kvinner 2 (Amigas)

750

1 000

1 750

Old Boys

1 000

1 250

2 250

 

Økonomiske utfordringer
Vi ønsker ikke å ekskludere noen på bakgrunn av økonomi og har forståelse for at prisene kan være et hinder for deltagelse hos enkelte. Derfor ønsker vi å være behjelpelige i disse situasjonene. Ta kontakt med assisterende daglig leder eller lagleder på årskullet dersom dette skulle være tilfelle.

Annonse fra Obos-ligaen: