Medlemskontingent og treningsavgift

I KFUM-kameratene har vi tre ulike innbetalinger: medlemskontingent og treningsavgift som betales til klubben, og lagkasseavgift til årgangen. All betaling av medlemskontingent og treningsavgift kreves inn via Spoortz AS - selskapet som administrerer medlemssytemet vårt. Lagkasseavgiften administreres av hovedlagleder og kasserer på årgangen, og vil variere i størrelse som følge av årgangens aktivitetsnivå. Hovedlagleder kan gi deg et godt svar på hva årets lagkasseavgift vil ligge på.

Men, før du leser videre er det viktig for oss å si: vi ønsker ikke å ekskludere noen på bakgrunn av økonomi og har forståelse for at prisene kan være et hinder for deltagelse hos enkelte. Derfor ønsker vi å være behjelpelige i disse situasjonene ved at du kan søke om å få dekket hele eller deler av det det koster å spille i KFUM. Søknadsskjema finner du i Word-fomat her og PDF-format her.

Medlemskap og priser
Alle som driver organisert idrett i Norge må være medlem i en klubb. Medlemskontingenten dekker forsikring av spilleren og er obligatorisk for å kunne spille fotball for KFUM-kameratene. Klubbens årsmøte fastsetter medlemskontingenten.

Dersom man ønsker å være medlem selv om man ikke spiller selv, er det også mulig å være støttemedlem i KFUM-kameratene.

Priser 2023
Enkeltmedlem/støttemedlem: 654,-
Familiemedlemskap: 1200,-

Familiemedlemskap er for familier med to eller flere medlemmer i klubben. Minimum ett av medlemmene i et familiemedlemskap må være aktiv i barne- eller ungdomsfotballen.

Overgangsgebyr
Hvis du er over 13 år og melder overgang til KFUM-kameratene fra en annen klubb, må klubben registrere overgangen i FIKS (Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem). Det genererer et overgangsgebyr på mellom 400 og 600 kroner, som vil bli belastet spilleren selv.

Treningsavgift
Treningsavgift er differensiert ut fra alder og aktivitetsnivå, og faktureres to ganger i året: én gang i januar og én gang i august.

Treningsavgiften er blant annet med på å dekke:

  • Spillerdrakt
  • Drift av anlegget, herunder oppvarming av baner og øvrig vedlikehold og slitasje
  • Fellestjenester i klubbadministrasjonen
  • Påmeldingsavgift seriespill
  • Dommerkostnader i seriekamper for de årganger der dette er aktuelt

Treningsavgifter i 2023 er listet opp i tabellen under. 
Treningsavgift høst er sesongjustert 50kr ekstra på grunn av inflasjon.

Årskull/treningsgruppe

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

Total treningsavgift

2018

0

750

750

2017

875

925

1 800

20161 150

1 200

2 350
20151 150

1 200

2 350
20141 350

1 400

2 750
20131 375

1 425

2 800
20121 375

1 425

2 800
20111 375

1 425

2 800
20101 485

1 535

3 020
20091 485

1 535

3 020
20081 585

1 635

3 220

2007

1 585

1 635

3 220
G17-11 585

1 635

3 220

J17-21 3501 400

2 750

J17-1

1 5851 6353 220

J19

 1 585

1 635

3 220

G19-1

 1 7151 7653 480
G19-21 5101 560

3 070

G19-31 350

1 400

2 750
Kvinner 5. divisjon1 2501 300

2 550

Old Boys

1 0001 3002 300

 

Annonse fra Obos-ligaen: