Medlemskontingent og treningsavgift

I KFUM-kameratene har vi tre ulike innbetalinger: medlemskontingent og treningsavgift som betales til klubben, og lagkasseavgift til årgangen. All betaling av medlemskontingent og treningsavgift kreves inn via Spoortz AS - selskapet som administrerer medlemssytemet vårt. Lagkasseavgiften administreres av hovedlagleder og kasserer på årgangen, og vil variere i størrelse som følge av årgangens aktivitetsnivå. Hovedlagleder kan gi deg et godt svar på hva årets lagkasseavgift vil ligge på.

Men, før du leser videre er det viktig for oss å si: vi ønsker ikke å ekskludere noen på bakgrunn av økonomi og har forståelse for at prisene kan være et hinder for deltagelse hos enkelte. Derfor ønsker vi å være behjelpelige i disse situasjonene ved at du kan søke om å få dekket hele eller deler av det det koster å spille i KFUM. Søknadsskjema finner du i Word-fomat her og PDF-format her.

Medlemskap og priser
Alle som driver organisert idrett i Norge må være medlem i en klubb. Medlemskontingenten dekker forsikring av barne- og ungdomsspillerne våre og er obligatorisk for å kunne spille fotball for KFUM-kameratene. Klubbens årsmøte fastsetter medlemskontingenten.

Dersom man ønsker å være medlem selv om man ikke spiller selv, er det også mulig å være støttemedlem i KFUM-kameratene.

Priser 2024
Enkeltmedlem/støttemedlem: 695,-
Familiemedlemskap: 1275,-

Vedtatt på årsmøte 2023.

Familiemedlemskap er for familier med to eller flere medlemmer i klubben. Minimum ett av medlemmene i et familiemedlemskap må være aktiv i barne- eller ungdomsfotballen.

Overgangsgebyr
Hvis du er over 13 år og melder overgang til KFUM-kameratene fra en annen klubb, må klubben registrere overgangen i FIKS (Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem). Det genererer et overgangsgebyr på mellom 400 og 600 kroner, som vil bli belastet spilleren selv.

Landslagsskolen

Ved deltagelse på sone/kretsaktivitet i regi av NFF Oslo vil 50% bli betalt av klubb, mens 50% blir betalt av spilleren.

Treningsavgift
Treningsavgift er differensiert ut fra alder og aktivitetsnivå, og faktureres to ganger i året: én gang i januar og én gang i august.

Treningsavgiften er blant annet med på å dekke:

  • Spillerdrakt
  • Drift av anlegget, herunder oppvarming av baner og øvrig vedlikehold og slitasje
  • Fellestjenester i klubbadministrasjonen
  • Påmeldingsavgift seriespill
  • Dommerkostnader i seriekamper for de årganger der dette er aktuelt

Treningsavgifter i 2024 er listet opp i tabellen under, og er prisjustert etter økte kostnader og dyrtid ved å drive idrettslag.
 

Årskull/treningsgruppe

Treningsavgift vår

Treningsavgift høst

Total treningsavgift

U 5

0

825

825

U 6

950

1 025

1 975

U 71 250

1 325

2 575
U 81 250

1 325

2 575
U 91 475

1 550

3 025
U101 500

1 575

3 075
U 111 500

1 575

3 075
U 121 500

1 575

3 075
U 131 650

1 675

3 325
U 141 650

1 675

3 325
U 151 750

1 800

3 550

U 16

1 750

1 800

3 550
U171 750

1 800

3 550

Amigos1 2001 300

2 500

J19

1 7501 8003 550

Rekrutt

 1 900

1 925

3 825

G19-1

 1 6501 7253 375
G19-21 6501 725

3 375

G19-31 475

1 550

3 025
Kvinner 5. divisjon1 3751 425

2 800

Old Boys

8259501 775

 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter