Skifte av dekke på Ekeberg kunstgress

Håper det er dekket og klart for spill til 1. juli.

Som sikkert mange har fått med seg er vi nå godt i gang med rehabiliteringsarbeider på Ekeberg 1 kunstgress, banen over veien for hallen.

Det ble i fjor vår oppdaget store setningsskader på banen, noe som forverret seg betydelig utover høsten. Det ble gjort testing av banen som viste at den kunne føre til skader på spillere, og ikke lenger var spillbar. Vi har benyttet den til trening gjennom vinteren, men stadig større utfordringer med humper og høydeforskjeller på banen har gjort at banen måtte ha blitt stengt for bruk om det ikke ble gjort tiltak for å utbedre dette.

Banen er i utgangspunktet kommunens bane, men etter mange møter med Bymiljøetaten ble det klart at de ikke har ressurser til å utbedre problemet innen rimelig tid. Vi har derfor tilbudt oss å gjøre dette mot at vi får en leieavtale for banen. Dette kom på plass for kort tid siden og vi er nå glade for at arbeidet er i gang.

Sluttdato for reparasjonsarbeidene er satt til 1. juli, men det betinger at det ikke blir alt for mye regn siste uken av juni.

Totalt koster prosjektet klubben ca. 6 millioner kroner, og det finansieres i første omgang ved et låneopptak fra vårt eget eiendomsselskap KFUM Eiendom AS.

- Vi i KFUM-kameratene er den klubb i Oslo med desidert dårligst tilgang til bane pr. spiller i Oslo. Det er vel ingen klubb historisk som har hatt høyere underdekning på treningstid noen gang. Det er derfor viktig og bra at vi klarer å holde banen åpen slik at denne situasjonen ikke blir ytterligere forverret når høst- og vintertreningene tar til, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg.

A-lagskampene vil etter hvert spilles på denne banen. Les mer om det her.

Annonse fra Obos-ligaen: