Informasjon om KFUMs anleggssituasjon

Vi kan glede oss til en normal fotballsesong igjen, men på anleggssiden har vi fortsatt en del utfordringer foran oss.

Hei kjære klubbvenner!

Da har vi lagt bak oss vinteren. Foran oss ligger endelig en normal fotballsesong, med alle gleder det gir.

Mange lag er allerede i gang med cup- og seriespill. Vi har fått seire og tap i cuper, og vi har fått en god start i OBOS-ligaen. Det er drevet god aktivitet gjennom vinteren, og damelaget ser spennende ut foran en spennende sesong i 2. divisjon.  

Klubbstue og kjøkken er straks ferdig oppgradert. Det blir en ny og fantastisk møteplass for hele klubben, som vi sammen skal glede oss over og som vi sammen må ta ansvar for å ta vare på.

Jeg vil ved inngangen til sesongen også gi dere en oppdatering på klubbens anleggssituasjon, da dette er viktig for oss som klubb, det er noe jeg får en del spørsmål om og noe som fra tid til annen får omtale i media.

Ekeberg1 kunstgress
På Ekeberg kunstgress 1 eller KFUM Arena som det nå heter i FIKS, er tribuner snart på plass og vi kan ønske velkommen til OBOS-liga med fine rammer hjemme på Ekeberg. Nå får de lov til å stå over vinteren. I første omgang i to år, men med mulighet til å søke forlengelse fram til ny KFUM Familiearena står klar. Styret og administrasjonen ser det som klart mest økonomisk å kjøpe tribunene da leiekostnad for slikt er veldig høyt og det vil være en restverdi her.

Det er søkt ekstern økonomisk støtte til dette uten at vi foreløpig har lyktes med å få respons på det. Derfor blir det behov for et ekstraordinært årsmøte i april hvor vi vedtar låneopptak slik at vi får finansiering på plass. Vi låner pengene fra KFUM eiendom AS til gode betingelser og det er full bærekraft for dette i våre budsjetter.

I fjor investerte vi betydelige midler i reparasjon av banen. Dette var viktig for oss spesielt med den underdekning på banekapasitet vi har (vi er den klubb i Oslo med desidert dårligst tilgang til bane pr. spiller). På samme måte som Lyn opplever i år, ble banen stengt for all bruk i fjor vinter. Dette ble også finansiert ved et låneopptak i KFUM Eienodm AS. Det har ikke vært mulig å få kommunal støtte, spillemidler eller annet til dette og det vil vi heller ikke få til tribuner.

Kompensasjon for høye energikostnader – gass
Administrasjonen har arbeidet aktivt med å få støtte til de høye gassprisene vi lever med for tiden.
De har vært ekstremt høye helt siden januar i fjor og med krigen i Ukraina har prisene steget ytterligere. Det er på mange måter positivt for oss som nasjon med gigantiske inntekter til Staten fra gass-salg til utlandet, men for oss i frivilligheten i Norge som er avhengig av gass for å holde banene våre vinteråpne for aktivitet er dette kritisk.

Vanlig forbruk for oss ligger på kr. 500.000-800.000 pr. år avhengig av hvor kald vinteren er. I fjor betalte vi litt over 1,4 millioner, og nå i 2022 nærmer vi oss allerede samme beløp som i hele fjor. Vi har jobbet for at Stortinget skulle vedta en generell energistøtte til frivilligheten, men det ble dessverre besluttet at det kun gis støtte til baner som fyrer med strøm og fjernvarme, ikke til de som fyrer til gass. Dette ser ut til å opprettholdes av Oslo kommune.

KFUM mener dette er en høyst urimelig forskjellsbehandling av frivilligheten og har arbeidet både i idrettsorganisasjonene og politisk med å få endret dette, uten å lykkes. Vår drift skal altså pålegges 8-900 000 mer i ekstra driftskostnader i året enn hva andre idrettslag i byen vår har. Samtidig utfordres vi knallhardt av politikerne om at aktiviteten for barn og unge er for dyr, at det ikke er like muligheter for deltagelse osv. Vi jobber gjerne sammen med politikerne om å skape like muligheter og holde lave kostnader i aktiviteten, det skulle bare mangle, men da må det også være likhet mellom organisasjonene i tilskuddene som gis til frivilligheten/idretten. Slik det står nå er dette sterkt konkurransevridende mellom like idretter (noen har også baner oppvarmet med strøm, fullt ut betalt av kommunen).

Vi ser nå ingen mulighet til å få endret dette, saken virker helt låst. Administrasjonen vil jobbe hardt for å unngå å måtte øke treningsavgiftene ytterligere for høsten for å få dette dekket inn, men ønsker å gi et signal om at dette kan måtte vurderes for å få ting til å henge sammen. En avgjørende faktor for dette vil være sannsynligheten for at de høye prisene blir varige. Vi klarer å ta av egenkapital i en periode, men på lang sikt er det ikke bærekraftig slik det er nå. Ellers er det slik at på den nye KFUM Familiearena skiftes gass ut med en Geo-termos-løsning på energibruk da blir vi både mer miljøvennlige og vi sparer mye penger.

Festekontrakt på Ekeberg – klausul Brannfjell skole
Det er med stor glede vi ser at vi nå får på plass festekontrakt og med det rettigheter til eiendom som gjør at vi kan få realisert KFUM Familiearena. Dette er en stor milepæl. Siste formelle vedtak kommer i bystyret nå i april.

Når vi signerte festekontrakten i fjor høst ble det, for å kunne få kontrakten igjennom, nødvendig å akseptere at klausul om fri bruk i KFUM-hallen for Brannfjell skole ble videreført fra eksisterende kontrakt for hallen.

Denne klausulen ble akseptert etter et ultimatum fra kommunen i tilsvarende sak på midten av -90 tallet når man arbeidet for å få bygget KFUM hallen. Dette var ikke gunstig for oss og har ført til at hallen har gått med betydelige underskudd siden den gang. Underskuddet er dekket opp av annen drift i KFUM Eiendom AS, og er også årsaken til vår bruk i egen hall er dyrere enn om vi hadde leid i kommunal hall.

Når største bruker av hallen ikke skal betale verken vanlig leie eller felleskostnader for sin bruk, sier det seg selv at det ikke er midler til å vedlikeholde hallen tilstrekkelig eller gjøre nødvendige oppgraderinger. Dette er trist, også for våre skoleelever som hadde fortjent en tipp, topp moderne idrettshall i skoletida.  

I forbindelse med signering av ny festeavtale for Familiearenaen har vi forsøkt å få fjernet klausulen. Vi hadde lenge godt tro om å få dette til, men i siste runde i fjor høst kom klausulen tilbake igjen i kommunens kontrakt og slik vi forstår det er det UDE som står på kravene for dette. Mange ser nok at det er en urimelighet i dette i forhold til lik behandling mellom anleggseiere og frivillige organisasjoner, men det klare råd vi har fått er at om vi ønsker å komme i gang med bygging på Ekeberg innen rimelig tid så må vi signere denne avtalen nå og så jobbe videre med å få fjernet klausulen i etterkant. Vi har akseptert dette også ut fra at vi allerede står i denne situasjonen og at det sånn sett ikke er nytt for oss selv om det virker veldig rart og urettferdig. Alternativet er nok dessverre å vente mange år på å få en festekontrakt på plass.

Oppsummert
Det å drifte idrettsanlegg i Oslo kommune er med andre ord svært krevende. Det er kostbart, tilskuddordningene som for eksempel tippemiddel-ordningen passer ikke moderne drift i urbane strøk, kommunale tilskuddsordninger henger årevis etter behovene og saksbehandlingstid for å få gjort endringer telles ikke i år, men i tiår.

Nå er det ikke bare vi som står i en krevende anleggssituasjon i Oslo kommune, men akkurat det er bare en fattig trøst.  

Likevel skal dere ikke være i tvil om at vi som jobber med dette i hverdagen, er topp motivert til å fortsette å forvalte og utvikle anleggene våre til beste for barn og unge i og rundt klubben. Vi vet hvor viktig anlegg er for sportslig utvikling og medlemmers trivsel. Det er dessuten klare fordeler med det å eie og drifte egne anlegg. Det gir oss en stor fleksibilitet og betyr at vi kan gjøre prioriteringer av bruk ut fra klubbens behov. Heldigvis er det også slik at vi har en sunn og god totaløkonomi i organisasjonen som gjør at vi har så langt har hatt handlingsrom til å løse de utfordringene som har dukket opp.  

Ta gjerne kontakt med daglig leder om dere har spørsmål eller kommentarer. Vi jobber sammen til det beste for barna og ungdommene våre – og ser fram til en fantastisk fotballsesong på og utenfor banen!

Oslo, 12. april 2022

Thor-Erik Stenberg
Daglig leder

 

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: