Styret kaller inn til ekstra årsmøte for å vedta finansiering av kjøp av tribuner på Ekeberg1 kunstgress

Etter at klubben har fått tillatelse til permanent tribuneløsning på Ekeberg1 kunstgress fram til KFUM Familiearena står klar har styret besluttet at det er klart mest gunstig å kjøpe tribuner fremfor å leie disse.

Dette er planlagt lånefinansiert via KFUM Eiendom AS og et slikt låneopptak krever formelt vedtak på en ekstraordinær generalforsamling.

Det kalles derfor inn til dette mandag 25. april kl. 19.00 i KFUM hallen:

Agenda:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og sakslisten
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Behandling av styrets forslag om låneopptak til finansiering av tribuner på Ekeberg1 kunstgressbane.

Sakspapirer er tilgjengelige i hallen i forkant av årsmøtet.

 

Mvh

Thor-Erik Stenberg                                                Kjetil Berge      Daglig leder                                                           Styreleder  
 

Annonse fra Obos-ligaen: