Årets kaptein 2020/2021

I starten av juni kåres årets kaptein på Akademiet!

Akademiet har gjennom senhøsten 2020 og våren 2021 kåret kapteiner på de ulike årgangene på Akademiet. Dette har vi gjort fordi vi ønsker å sette et fokus på positive bidrag inn i treningsgruppa, og bevisstgjøre barna på hvor viktig det er å ta vare på hverandre både på og utenfor banen. Vi håper også at de som har båret kapteinsbindet har fått muligheten til å vokse i rollen som kaptein. Utover dette har arbeidet med å kåre kapteiner bidratt til å fremme vår pedagogiske plan og et verktøy for å kunne utvikle mennesker for livet. Etter påske og fram mot sommeren ønsker vi å ta arbeidet videre. Akademiet skal kåre årets kaptein blant alle akademikere!

For å bli kjent med hva det innebærer å være en “Kåffa-kaptein” intervjuet vi kapteinene på A-lag herrer og damer. Det er også disse som vil overrekke deres kapteinsbind til “Årets kaptein” på Akademiet. 


Statutter
Årets kaptein tildeles en enkeltperson som på meget fortjenestefull måte gjennom 2020 og 2021 sesongen på Akademiet har vist evne og vilje til å skape gode og trygge fellesskap. Akademikeren har sett utover sin egen rolle i treningsgruppa og bidratt til at medspillere finner sin plass og føler seg verdsatt. Det legges også vekt på akademikerens evne til å gå foran som et godt forbilde med tanke på å støtte medspillere, utøve gode vaner og fremme Kåffas verdier.

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter