Månedens kaptein og pedagogisk plan på akademiet

Neste uke starter akademiet med kåringer av månedens kaptein

Akademiet starter opp igjen med kåring av månedens kapteiner. Kåringen knyttes i utgangspunktet til vår pedaogiske plan, som vi håper dere blir bedre kjent med i løpet av dette året. Følg med på våre kanaler i sosiale medier for å få med kåringene fremover:

Facebook-side: "KFUM Akademiet"
Instagramprofil: https://www.instagram.com/kfumakademiet/
Hjemmeside: https://kaaffa.no/akademiet


Vår pedaogiske plan knyttes tett opp til klubbens verdier og hvordan vi ønsker å ta vare på hele mennesket i Kåffa. Under følger noen utdrag fra vår pedagogiske plan:

Lysbilde2


Dette skoleåret jobber vi med følgende temaer på de ulike årskullene:

Lysbilde3


1.klasse - "Vi gjør vårt beste!"

image

2.klasse - "Vi spiller hverandre gode"

Lysbilde5

3.klasse - "Vi løfter blikket"

Lysbilde6

4.klasse - "Vi skaper god lagånd"

Lysbilde7

5.-6.klasse - "Vi lærer oss sunne og gode vaner"

Lysbilde8

7.-8.klasse - "Vi bygger gode fellesskap"

Lysbilde9

Dette er årets tema. Det vil naturligvis være glidende overganger, men vi tror disse temaene vil konkretisere hva vi ønsker å få til med akademiet. Vår pedagogiske plan knyttes også til klubbens visjon "En klubb for livet". 

 

Lysbilde10

 

Annonse fra Obos-ligaen: