Visjon og verdier

EN KRISTEN FOTBALLKLUBB:
KFUM-kameratene Oslo er en kristen klubb der alle medlemmer har et dobbelt medlemskap. Ved innmelding i KFUM-kameratene blir du også del av Norges Fotballforbund/Norges idrettsforbund og Norges KFUK-KFUM. Det at vi er en kristen fotballklubb, betyr ikke at vi er en klubb forbeholdt kristne, men vi har et kristent verdigrunnlag som vi ønsker skal prege klubben. Det ligger i dette ingen krav til medlemmene om tro eller livssyn, men fra tid til annen arrangeres det samlinger med kristent innhold. Disse samlingene er frivillige for spillere og ledere.

KLUBBENS VISJON ER: «EN KLUBB FOR LIVET»

I dette legger vi at klubben skal være et sted der en faktisk finner seg til rette gjennom hele livet – og i alle faser av livet. Klubbens ideologiske innramming synliggjøres i vår trekantede logo som representerer ånd, sjel og kropp. Innenfor dette rammeverket skal hele mennesket få utfolde seg, ved å få lov til å bruke hele seg, gjennom hele livet.


VERDIENE
KFUM-kameratene har fire verdier – definert som klubbens cornerflagg. Flaggene gir en klar retning for hvordan vi ønsker å drive klubben, og hva som er viktig for oss som klubb.

verdier

 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter