Styret

Kjetil Holvik Berge
Styreleder
     
Arne Reidar Holtvedt
Nestleder

Hanne Borgersen
Styremedlem     

Roar Strand
Styremedlem     

Are Chr. Tørring
Styremedlem     

Henrik Hartberg
Styremedlem     

Kjersti Løken Stavrum
Styremedlem     

Camilla Gustavsen
Styremedlem

Christoffer Dahl
Varamedlem

Annonse fra Eliteserien: