Saksliste til tirsdagens årsmøte

Tirsdag 21.03 klokken 18.00 avholder KFUM-kameratene sitt årsmøte. I denne saken følger saksliste for møtet.

Alle medlemmer i KFUM-kamaretane ønskes velkommen til tirsdagens årsmøte. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 4. Behandling av idrettslagets årsberetning 
 5. Behandling av idrettslagets regnskaper
 6. Behandling av forslag og saker
 7. Fastsetting av medlemskontingent
 8. Forslag til budsjett
 9. Valg av:
  • Styre:
   • Ikke på valg:
    • Styreleder Kjetil Berge, valgt for to år i 2022
    • Styremedlem Are Tørring, gjenvalgt for to år i 2022
    • Styremedlem Hanne Borgersen, gjenvalgt for to år i 2022
    • Styremedlem Henrik Hartberg, gjenvalgt for to år i 2022
    • Styremedlem Kjersti Løken Stavrum, gjenvalgt for to år i 2022
    • Varamedlem Christoffer Dahl, valgt for to år i 2022
   • På valg:
    • Styremedlem Camilla Gustavsen
   • På valg, men ønsker ikke gjenvalg:
    • Nestleder Arne Reidar Holtvedt
    • Styremedlem Roar Strand
   • Valgkomiteens innstilling
  • Kontrollutvalg
  • Valgkomité
  • Revisor
  • Representanter til møter og utvalg i idretten og i Norges KFUK-KFUM

Velkommen til årsmøte!

Mvh. 
Thor-Erik Stenberg
Daglig leder, KFUM-kameratene Oslo
[email protected]

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter