Årsmøte i Oslo KFUM

25. august kl. 19.00.

Vi minner om at årsmøte i Oslo KFUM avholdes i klubbstua 25. august kl. 19.00.

Medlemmer over 15 år i Oslo KFUM Sjøkorpset, Oslo KFUM Sentrumsgruppa og KFUM-kameratene Oslo og direkte medlemmer i Oslo KFUM  er stemmeberettiget.

Sakspapirer er tilgjengelig i KFUM-hallen i forkant av møtet.

Annonse fra Obos-ligaen: