Oppstart ungdomsfotballgruppe

Klubben holder i disse dager på med å sikre en felles vei med ungdomsfotballen i rivende utvikling

I en klubb er det viktig å skape en organisering og struktur som sikrer god funksjonalitet. Ungdomsfotballen i KFUM for 2023 var rekordstor med tanke på aktivitet og hvilket nivå lagene våre spilte på. Her har klubben tatt ytterligere steg i 2024 og utviklingen i klubben har gått i en rasende fart.

Vi ser det på som nødvendig å sette ned en gruppe mennesker fra ungdomsavdelingen, administrasjon og styret for å sikre at vi går mot en felles retning. Vi har blant annet fått et nytt og godt verktøy med Akademiklassifiseringen som kan bidra til enda bedre aktivitet, og hele tiden gi utfordringer og noe å strekke seg etter for ungdommen vår. 

På guttesiden finnes det landslagsspillere, mens på jentesiden har vi blant annet to egenutviklede spillere som skal spille J17 EM. Dette er til inspirasjon for alle, og noe som kommer fra aktiviteten blant mangfoldet våres.

Målet er å skape en felles forståelse blant alle våre frivillige, ansatte og spillere om hvordan et ungdomsliv i KFUM skal være i 2024 og fremover!

Gruppens mandat: Styret ber gruppen se på hvilke områder som fungerer godt, hva som bør ses nærmere på for å sikre et best mulig samspill og en helhetlig årgangstenkning i ungdomsfotballen. Både på gutte- og jentesiden. Målet er at anbefalinger skal vurderes og besluttes innen sommerferien, og eventuelt andre funn og forbedringer iverksettes fortløpende. Gruppen rapporterer til styret. Det vil også bli etablert en referansegruppe blant de frivillige trenere og lagledere.

Gruppens sammensetning:

Jannicke Wold Kaarbø - leder

Steffen Andersen - trenerutvikler

Gro Majormoen - utviklingssjef jenter

Mathias Solstad - utviklingssjef gutter

Christian Harlem - styreleder

Kristoffer Udnesseter Hagen - daglig leder klubbdrift


God påske til dere alle

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter