Lundeleir - påmelding er i gang!

Høydepunktene står i kø til sommeren i det klubben arrangerer fire Lundeleirer.

Det er noe spesielt med Lunde leirsted i det sommerferien trer i kraft. Gresset er nyklipt, flagget er heist og badetemperaturen nærmer seg 20 grader celsius. Sørover på E6 kjører busslast med kåffagutter og kåffajenter, overtent og klare for å innta sommerperlen ved Son. Sammen med et herlig kobbel skal de få oppleve klassiske kåffa-høydepunkter som; underholdning, nugatti, manøver, en-spretten, oh-le-le med Bosse, fotballturnering, bading og mye mer. Dette blir knall!

Klubben ønsker å gi tilbudet om Lundeleir til flere barn. De siste årene har det vært ventelister på Lunde 2 - derfor oppretter vi en ny Lundeleir i månedskifte juni/juli, for målgruppen 2008-2010. De to leirene vil ha likt innhold og karakter.

Lunde 1 - 19.-22.juni (2013-2011)

Lunde 2 - 23.-27.juni (2010-2008)

Lunde 3 - 28.juni-2.juli (2010-2008)

Lunde 4 - 9.-13.august (2007-2006)

Ønsker du å være leder på leir? Meld din interesse her.

En normal dag på Lunde ser slik ut:
08.30 Frokost
09:00: Oppvask
09.30: Morgenandakt
10:00: Fotballturnering
11.30: Bading
12:00: Lunsj
13:00: Manøver/OL/Aktivitet
16.00: Middag - oppvask - Siesta
17.30: Fotballturnering
19.30: Kveldsmat - oppvask
20.30: Kveldsunderholdning - andakt
22.30: Ro i leieren.

Priser

  • Lunde 1: Kr. 2000,-
  • Lunde 2: Kr. 2400,-
  • Lunde 3: Kr. 2400,-
  • Lunde 4: Kr. 1850,-

Søskenmoderasjon: Kr. 200,- i avslag.

Her er kriteriene for plass på Lundeleir:

  • Vi setter av 12 plasser for gutter og 12 plasser for jenter i hver av de aktuelle årgangene
  • Spesielle hensyn kan tas med i vurderingen fra klubbens side
  • 8 av 12 plasser prioriteres til barn av trenere og ledere i klubben som bidrar i stor grad på årgangen gjennom hele året.
  • 4 av 12 plasser blir vurdert ut ifra om barnet har vært på ventelister tidligere år.
    Annonse fra Obos-ligaen: