KFUM-hallen stenges for skoledrift

Innslag av sopp og fukt gjør at kommunnen anbefaler at hallen stenges for Brannfjell skole sitt bruk. Kåffa-aktiviteten påvirkes også av funnene.

Med bakgrunn i at Brannfjell skole benytter seg av KFUM-hallen  til sine kroppsøvingstimer, bestilte nyllig Utdanningsetaten (UDE) i Oslo kommune en inspeksjon av hallen. Rapporten som ble lagt fram denne uka viser innslag av fukt og muggsopp i hallen og i garderobene. På dette grunnlaget har UDE anbefalt at Brannfjell skole ikke lenger bør bruke KFUM-hallen ut fra et føre-var-prinsipp. 

KFUM er godt kjent med at det har vært utfordringer og mangler ved vedlikeholdet i hallen.

- Funnene som er presentert kommer dessverre ikke veldig overraskende på oss. Vi har i alle år slitt med økonomien rundt halldriften på grunn av klausulen som ble innført ved bygging av hallen, sier daglig leder i KFUM og KFUM-hallen Thor-Erik Stenberg.

Klausulen det er snakk om gir Brannfjell skole rett til fri bruk av hallen.

- Det innebærer for eksempel gratis bruk av strøm. Vi har rett og slett ikke hatt midler til å gjennomføre det vedlikeholdet som et skolebygg som dette krever, fortsetter Stenberg.

Funnene i rapporten fra kommunen påvirker også den øvrige aktiviteten i hallen. Inntil videre har KFUM Eiendom besluttet følgende:
•    Anlegget stenges for dusjing fra mandag 31.10. Dette gjelder ikke a-lagsgarderoben i 1. etasje.
•    Garderobe 3 og 4 stenges for akademibruk, mens en flate av hallen innføres som «garderobe» i akademitiden.
•    Barnefotballen får inngang direkte fra trapperom og ikke via garderobene til sine kveldstreninger.

Med disse tiltakene vil områdene av hallen som omtales mest i rapporten bli skjermet for bruk.

- Vi må bruke litt tid på å sette oss inn i rapporten og se på hva dette i praksis vil innebære for oss. Det vil bli tatt en ny vurdering etter et møte i begynnelsen av neste uke hvor vi vil få mer informasjon fra UDE om deres vurdering, sier Stenberg, som til slutt legger til:

- Vi ønsker selvsagt å se på hvordan dette kan utbedres, men samtidig bør dette være en gylden anledning til å se på avtalen som ligger i bunn for skolens bruk. Det er ingen tvil om at den avtalen som har eksistert, ikke er bærekraftig for å sikre et nødvendig vedlikehold.

Annonse fra Obos-ligaen: