Kåffa starter opp gatelag

"Rusfrie timer til rusfrie dager"

Kåffa - en klubb for livet! Vi har som mål å favne et bredt aldersspenn, men også et bredt spekter av mennesker, som speiler mangfoldet i samfunnet. Kåffa må igjen og igjen spørre seg; hvem ønsker vi å være en klubb for?

Nå retter vi blikket mot de som faller utenfor, og da særlig mot mennesker som strever med rusrelaterte utfordringer.

Prosjektet med gatelag, både gjennom Frelsesarmeen og Fotballstiftelsen har gitt mange et trygt fellesskap, en arena for fysisk aktivitet og mestring og en ny sjanse til å ta tak i livet sitt. Det er også en god møteplass for de som trenger et friminutt i en ellers vanskelig hverdag. Rusfrie timer til rusfrie dager.

Kåffas gatelag kan være en arena hvor vi ser mennesker, anerkjenner dem og viser, helt konkret, at vi bryr oss. Klubbens verdiaksjon – Sawubona ("Jeg ser deg") – er et godt ord og fundament for vår motivasjon. Arbeidet med gatelaget har mennesket i sentrum, gjennom å se, anerkjenne, tilby fysisk aktivitet og fellesskap og ikke viktigst av alt; en ny sjanse. 

Mål:

  • Rusfrie timer til rusfrie dager
  • Struktur i hverdagen
  • Bedre fysisk form
  • Praksis/jobberfaring i klubben; drift, materialforvalter, akademiet…
  • Kanskje ikke et springbrett til profftilværelse, men til utdanning og arbeidstrening
  • Mestring

Dagen 

Torsdag 16. september kl. 10.30 samles vi til første samling. 

10:30 - Oppmøte, frukt, kaffe, sosialt. 

11:00 - Trening KFUM-Arena. 

12:00 - Dusj og skift. 

12:20 - Lunsj i klubbstua. 


Gatelagenes bidrag (Tall fra Fotballstiftelsen)

  • Gatelagene genererer 4000 rusfrie timer i uken. 
  • Over 350 spillere har siden 2015 kommet over i arbeid eller skole.
  • Tilsvarende antall er inkludert i og rundt klubbene. 
  • 2020 kom 52 spillere over i lønnet arbeid, 34 påbegynt skole/utdanning og 44 kom over i arbeidstreningsprosjekter. 

Ønsker du å være med på prosjektet enten som spiller eller i støtteapparatet? Ta kontakt med Johan Valen-Sendstad

Tel: 996 44 775

E-post: [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: