Kåffa med nytt holdningsprosjekt

KFUM-kameratene setter fokus på mer enn fotball i oppkjøringen til ny sesong. Gjennom våren skal unge i klubben diskutere temaer som alkohol, psykisk helse, doping, ernæring og hvile/restitusjon.

Med ambisjonen «En klubb for livet» ønsker KFUM-kameratene å bety noe langt utover spillet med lærkula, men også om trygge fellesskap og en sunn livstil for kropp, sjel og ånd. Denne våren igangsetter klubben derfor Holdningskveld – en rekke temakvelder i klubbstua med søkelys på ulike temaer som; alkohol, psykisk helse, doping, ernæring og hvile/restitusjon.
 

Onsdag og torsdag første uka i mars var temaet alkohol, og klubbstua fyltes opp med til sammen 100 gutter og jenter, født i 2006. En viktig samarbeidspartner og bidragsyter er Manglerud politiets avsnitt for forebyggende arbeid, som på disse kveldene ble representert ved Silje og Sakaria. De bidro sterkt i «1. omgang» og kunne by på; tall om alkohol og annen rus fra undersøkelsen Ung i Oslo (2018), kunnskap om regelverk og eventuelle konsekvenser, samt virkninger av alkohol, cannabis og annen rus.

I «2. omgang» ble ballen spilt over til 14-åringene som i grupper reflekterte over ulike spørsmål og caser:

-          Hva gjør du om du ser en lagkompis drikke alkohol eller prøver hasj?

-          Hva svarer du når noen tilbyr deg alkohol/rusmidler på en fest hvor du ønsker å si nei?

Det er ikke alltid lett å bryte lydmuren i samtaler om alkoholkultur, men Kåffas gutter og jenter skal ha honnør for det de delte av tanker og refleksjoner, nysgjerrige spørsmål og ikke minst erfaringer fra levd liv. Foredraget understreket viktigheten av å bry seg om sine venner i situasjoner hvor man blir eksponert for alkohol.

Hovedlagleder for gutter 2006, Anne Hallbing, var godt fornøyd med gjennomføringen og er glad for at klubben setter sin tydelige signatur på det verdiskapende arbeidet, blant barn og unge.

Verdiansvarlig i KFUM-Kameratene, Johan Valen-Sendstad, forteller videre:

- I Kåffa tar vi vare på ballen, og vi tar vare på hverandre. Vårt mål slik jeg ser det er å gi våre barn og unge en ballast av gode holdninger som de kan få bruk for hele livet, men først og fremst i den ungdomstiden de nå står ovenfor. Det gjelder på fotballbanen og det gjelder på steder hvor ungdom eksponeres for alkohol og andre rusmidler.

17. mars samles Kåffa-spillere (2005-årgangen) til ny holdningskveld i klubbstua – denne gangen med doping som tema.

 

Annonse fra Obos-ligaen: