Juniorfotballens utvikling i KFUM

I idretten tar det tid å utvikle en stabil prestasjonskultur. KFUM fotball er typisk i så måte. A-lag herrer har på 20 år gått fra nivå 5 til nest høyeste nivå i norsk fotball. Vi bestemte oss for å se hvordan juniorlaget har gjort det i samme periode.

Grafen under viser KFUMs rangering i Oslo Fotballkrets (OFK) for A-lag og Junior 1 de siste 20 år. Det mest iøynefallende er den sterke samvariasjonen mellom A-lagets og juniorlagets prestasjoner. Når A-laget gjør det bra skjer det samme med junior, og jaggu har lagene fulgt hverandres nedturer også.

*Rangering basert på lagenes tabellplassering justert for OFK-lag med høyere tabellplassering.

Tidlig på 2000-tallet viser juniorlaget vesentlig bedre prestasjoner enn A-laget. Junior når Interkrets i både 2003 og 2004, en tid der A-laget er på nivå 4 (A-lagets oppsving kommer noe senere). Når juniorgruppa ikke klarer å opprettholde kvaliteten, faller begge lag på rangeringen de nærmeste årene.

Fra 2008 starter klatringen for begge lag, og A-laget når i 2009 nivå 3 for første gang. Juniorlaget følger samme kurve og når Interkrets i både 2011 og 2012. For A-laget er dette starten på en trend som kulminerer med plass i OBOS-ligaen.

For juniorlaget viser tallene lenge en mer ustabil utvikling. Som i så mange andre klubber varierer prestasjonene mye fra årgang til årgang. Først fra 2018 er nivået for juniorgruppa stabilt over tid. tredjeplassen i 2020s Oslo-serie er lagets beste plassering i seriespillet noensinne.

*Tabellen viser nivå og tabellplassering for junior 1 og junior 2 frå 2000 til 2020.

En forklaringsfaktor som trekkes fram for stabile prestasjoner over tid er gruppas størrelse. Tendensen er at KFUMs ungdomsavdeling tiltrekker seg stadig flere spillere over tid. I juniorklassen har klubben typisk to eller tre lag og hele fire lag i 2019. I 2021 kan bli et toppår med hele seks lag der to av dem spiller i G17-klassen.

Med stabilt gode prestasjoner på junior 1 heves også junior 2. Tidligere svingte junior 2 mye fra år til år, de har vært innom alle tre nivåene. Først fra 2017 viser laget på et stabilt høyere nivå og rykker opp i førstedivisjon i 2019 og klarer en sterk femteplass i 2020.

«KFUM har jobbet godt over lang tid og vi har hele tiden fokus på å ta små steg på veien til noe stort. Sprikene mellom årgangene er blitt mye mindre og fokuset i hva vi trener på og hvordan vi trener på er klubbstyrt og forutsigbart. Forventningene og kravene som stilles til våre spillere er avgjørende for at de både blir gode fotballspillere og gode mennesker. Jeg har stor tro på at vi vil fortsette å se en god utvikling i våre lag og at juniorlagene våre vil bli enda bedre.» - sier Carl-Erik Torp – ansvarlig for spillerutvikling i KFUM

Hva kan vi så konkludere med? Jo, at KFUM aldri har stått sterkere i norsk fotball og at utviklingen tyder på langsiktig og gradvis kvalitetsheving. Ettersom klubben har bygget et stadig bedre renomme, som både inkluderende og spillerutviklende, har mange unge, lovende spillere søkt seg til KFUMs ungdomsavdeling. Det har bidratt til at både kvaliteten og bredden i årgangene øker. Fortsetter denne utviklingen kan KFUM se lyst på fremtiden. Og vi som følger lagene fra sidelinja får lov å håpe at vi banker både VIF og Stabæk blå.

 
Annonse fra Obos-ligaen: