Innkalling til årsmøte i KFUM-kameratene Oslo

Det innkalles herved til årsmøte i KFUM-kameratene Oslo tirsdag 21. mars klokka 18.00.

Til medlemmer i KFUM-Kameratene Oslo

Det innkalles herved til årsmøte i KFUM-Kameratene Oslo tirsdag 21. mars klokka 18.00

Saker som et medlem ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, må sendes daglig leder på [email protected] innen 07.03.23.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 
Velkommen til årsmøte!

Mvh. 
Thor-Erik Stenberg
Daglig leder, KFUM-kameratene Oslo
[email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: