INNKALLING TIL ÅRSMØTE i OSLO KFUM

Det innkalles med dette til årsmøte i Oslo KFUM onsdag 1.juni kl. 19.00 i KFUM-hallen

Det ønskes velkommen til årsmøte i Oslo KFUM onsdag 1. juni kl. 19.00 i KFUM hallen.

 

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og to protokoll-underskrivere
  3. Behandling av styrets årsrapport Oslo KFUM for 2021
  4. Behandling av årsregnskap for Oslo KFUM for 2021
  5. Disponering av årsoverskudd/årsunderskudd
  6. Behandling av styrets forslag til endring av Oslo KFUMs lover
  7. Valg til Hovedstyre
  8. Valg av valgkomite
  9. Valg av revisor
  10. Fastsettelse av kontingent for 2023

Sakspapirer er tilgjengelige i hallen i forkant av møtet.

Thor-Erik Stenberg
Daglig leder

 

Annonse fra Obos-ligaen: