INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles med dette til årsmøte i KFUM-kameratene Oslo 2.mars kl. 20.00 - DIGITAL GJENNOMFØRING!

Saksliste:

1.Godkjenne de stemmeberettigete
2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
3.Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
4.Behandle idrettslagets årsberetning
5.Behandle regnskap, styrets beretning og kontrollkomiteens beretning
6.Behandle forslag og saker
a.Ny lov for KFUM-kameratene Oslo
7.Fastsette medlemskontingent.
8.Vedta KFUM-kameratenes budsjett
9.Engasjere statsautorisert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
10.Valg

 

Gjeldene koronaregler for tidspunkt har avgjort at det vil blir digital gjennomføring av møtet på Teams. Link til møtet sendes ut til påmeldte deltakere 1 time før oppstart, altså kl. 19:00
Vi vil ha påmelding til møtet. Påmelding må sendes innen 1.mars på mail: [email protected]

Vennlig hilsen
Styret

Annonse fra Obos-ligaen: