Oppdatert info om koronatrening, fotballskoler med mer.

Det er fortsatt en tid med mye usikkerhet - og stadig nye beskjeder om aktivitet.

Til stadighet oppdateres regler for trening og aktivitet fra myndighetenes side, og det er ikke alltid like enkelt å følge med på hva som er gjeldende.

Vi gir dere en oppsummering her som gjelder for alle KFUM-kamerater. 

Gjeldene regelverk for trening er:

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
   
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene. Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
   
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
   
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
   
 • Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
   
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
   
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
   
 • Felles garderober skal ikke benyttes
   
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

For fotballfobundets koronavett håndbok, klikk her: "Fotballforbundets koronavett håndbok"

Lunde-leir:
I uke 21 (neste uke) sikter vi mot å avklare om vi kan gjennomføre våre tradisjonsrike sommerleire på Lunde leirsted.  

Fotballskoler:
Vi vil gjennomføre feriefotball i sommer. Ukene 26 og 27, og uke 32 og 33, vil det være feriefotball for de ulike årsklassene. For mer informasjon sjekk: Sommerfotball

Vi vil fortsette å holde dere orientert om status på koronaen og dens invirkning på våre aktiviteter.

Den oppdaterte og gjeldene informasjonen vil til enhver tid ligge på denne siden.

Har du spørsmål til klubben og dens aktiviteter i disse spesielle tider, ta kontakt på mail til [email protected]

GOD 17. MAI-FEIRING!

Annonse fra Obos-ligaen: