364229960_289271473786378_3783661369967007379_n

Ikke grunnlag for rasisme-kritikk

Etter en Norway Cup-kamp er Kåffa-foreldre blitt kritisert for rasistiske angrep. Vi har ikke funnet dekning for denne kritikken.

Det var etter en Norway Cup-kamp at Dagsavisen først publiserte en sak om at Kåffa-foreldre og -besteforeldre på sidelinjen skulle ha opptrådt rasistisk overfor barna på motstanderlaget. Anklagene har blitt delt i sosiale medier og vi oppfatter at det er skapt et skadelig inntrykk av oss som klubb.

Vi i Kåffa tok anklagene på stort alvor og reagerte umiddelbart når vi fikk kjennskap til disse.

I etterkant har vi:

  1. Vært i samtaler med juryen i Norway cup.
  2. Fulgt opp med samtaler med trenere på vårt lag.
  3. Hatt samtaler med mange foreldre og andre som var tilstede på kampen.
  4. Hatt dialog med motstanderlaget - både leder i klubben og lagleder som ledet laget i kampen.
  5. Hatt samtaler med administrasjonen i Norway cup.
  6. Behandlet saken i samsvar med klubbens handlingsplan mot rasisme.
  7. Styret i klubben er involvert og holdt løpende orientert.

Vi har under dette arbeidet ikke funnet noe som tilsier at det skal ha kommet rasistiske ytringer fra klubbens folk, foreldre eller andre.

Det er viktig å merke seg at Norway Cup-ledelsen i denne saken i Dagsavisen har gått ut og tilbakevist kritikken

I TV2 saken her refererer generalsekretær i Norway cup Pål Trælvik fra kamprapport utformet etter informasjon fra de tre offisielle kampobservatører som var tilstede på kampen hvor det sies «De har ikke hørt noe av det som kjennetegnes som hevdes har foregått i saken. Det var en tøff kamp, men sånn er det. Det er vårt svar, juryen har vært inne i dette. De har hatt samtaler med de observatørene som vi har hatt. Det er dommeren som formelt sett har ansvar for kampen og de andre som har lyttet til og har vært til stede. Det er ikke funnet noen ting som tilgjør dette».

Vi vil understreke at vi i KFUM tar fullstendig avstand fra rasisme og at vi selvfølgelig har et program for anti-rasisme som en integrert del av vårt daglige arbeid i klubben. 

Vi beklager dypt at Kåffa og våre medlemmer og supportere nå er omtalt på en måte som det ikke er grunnlag for.


Samtidig er det klart at den aktuelle kampen ble avsluttet på en uheldig måte og at barna på begge lag fikk en opplevelse de burde vært foruten. Vi ber derfor om at alle nå besinner seg og roer ned kommentarer, og beskyldninger i sosiale medier slik at man ikke forverrer dette enda mer for barna. Klubbene har god dialog og ønsker å løse dette til beste for barna slik det bør gjøres i Oslofotballen.

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter