Hva vil politikerne med Oslo-idretten?

Velkommen til åpent møte i KFUM-hallen 15. juni.

  • Tid: 15. juni kl. 19
  • Sted: KFUM-hallen
  • Arrangør: KFUM-kameratene og Nordstrand Arbeiderparti


KFUM ønsker å legge til rette for en møteplass for idrettsinteresserte og Oslo-politikere hvor vi sammen kan diskutere og lufte viktige temaer om idrettens posisjon og utvikling i byen vår.

Med over 550 idrettslag og ca. 270 000 medlemmer i Oslo (2021) er idretten den desidert største medlemsorganisasjonen i byen, og vi mener det er viktig at vi utfordrer politikerne våre i forkant av valget slik at vi kan bidra til å få viktig oppmerksomhet rundt idrettssaker i neste valgperiode.

Det er ingen tvil om at idretten blant annet har store utfordringer med etterslep på anleggsutvikling, dårlige rammevilkår for drift, utfordring med økonomiske barrierer for medlemmene våre og store forskjeller mellom bydeler.

Vi tror alle i idretten har lyst og er motivert for å bidra til som best de kan med de ressurser og rammer vi har, men mange av sakene fordrer forståelse og ikke minst politiske beslutninger.

Vi er derfor glad for at fem politiske partier har sagt til å stille på møtet i KFUM-hallen som har blitt til gjennom et initiativ fra KFUM-kameratene og Nordstrand Arbeiderparti.

Benytt sjansen til å høre hva de har å si og hvilke visjoner de har for Oslo-idretten. 

Dette er et åpent møte og vi håper på fullsatt klubbstue i KFUM-hallen. Velkommen!

A Night Full Of Bands (6) (1).png

 

Annonse fra Obos-ligaen: