Fine treninger med godt koronavett

Her er reglene som gjelder.

Mandag rullet vi i gang med organiserte treninger igjen, innenfor de rammene som er gitt av smittevernhensyn av Norges Fotballforbund.

- Det har vært utrolig fint å se folk tilbake på feltet, og jeg finner grunn til å skryte av hvordan lagene har organisert dette. Vi har hatt tre flotte dager med trening nå, sier assisterende daglig leder, Ole Magnus Skisland.

I tillegg til koronavettreglene som ble presentert tidligere i uka, vil han komme med en ekstra presisering.

- Vi er blitt gjort oppmerksom av NFF på at koronatreningene som gjennomføres nå, har en viktig presisering; gruppene som trener, 4 spiller + 1 trener, kan ikke ha trenere som rullerer. Dvs at en trener må følge gruppen på 4 spillere gjennom hele økten, understreker Ole Magnus.

Det jobbes nå med å legge til rette for åpning av akademiet for 1.-4. trinn til uka. 

- Og så vil vi i en neste fase se på hvordan vi kan organisere de yngre aldersklassene, og legge til rette for en trygg og gradvis åpning også for diss, sier Ole Magnus.


Organisering og regler for gjennomføring:

 • Banene (11’er) er delt inn i seks soner, hvor det ikke skal være mer enn 5 stk i hver sone inkludert trener. 
 • Hver økt skal ikke ha en varighet på mer enn 50 minutter.
 • Årskull med mer enn 30 spillere vil få tildelt 2 timer til gjennomføring, og skal da dele gruppen i to.
 • Treningsgruppene skal være fordelt før man ankommer banen – og man møter direkte i sin sone.
 • Det skal ikke være fellessamlinger før, under eller etter økta.
 • Personlige eiendeler/utstyr skal ikke oppbevares sammen med andres.
 • Lagene som trener er ansvarlig for å ha med seg minst to voksne i tillegg til trenerne som vakter på området.

I tillegg gjelder NFFs koronavettregler:

 • Det skal være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen.
  NB! Det skal være en fast gruppe på maks fire, inkludert fast trener. Det kan altså ikke legges opp til stasjoner der grupper er innom ulike trenere.
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten
Annonse fra Obos-ligaen: