Faglig samling

"Trenerrollen i Kåffa" - med Dan Eggen

Torsdag 20.august ble det arrangert faglig samling for trenere i klubben. Dette var en frivillig samling med åpen påmelding. 67 trenere fra ulike lag og aldersklasser i Kåffa deltok, noe som viser at det å være del av et større miljø er en viktig faktor hos oss. Dette er vi godt fornøyde med tross den spesielle tiden vi er inne i. Vi registrerte trenerer fra de aller fleste årgangene både på gutte- og jentesiden i klubben. Dette var den første i en rekke av slike samlinger med ulike temaer og faglig vinklinger.

Med dette makset vi kapasitet i Klubbstua, med alle smitteverns reglene opprettholdt.

Dan Eggen holdt et to timers interessant og viktig foredrag om «Trenerrollen i Kåffa». Vi, som klubb, er heldige som har spennende og gode ressurser i og rundt klubben vår, som er villige til å bidra og dele av sin kunnskap for fellesskapet. Vi ønsker å rette en stor takk til Dan for at han bidrar spesielt inn til vår 2005 årgang, men også i klubben med sin kompetanse.

Målsetningen med disse fagsamlingene er å kunne kurse, utfordre og bidra til økt kompetanse for trenerne i klubben, som igjen vil gi et bedre tilbud for våre barn og unge. Vi holder sammen i en rød tråd, og derfor er det viktig at vi har en god felles forståelse om hvordan vi ønsker vår aktivitet. Samtidig er det fint og viktig at vi samles på tvers av lag og alderstrinn for å kunne bygge en kultur for deling og fellesskap. Vi gleder oss til fremtidige samlinger.

Dette bygger klubb!

Annonse fra Obos-ligaen: