Et ungdomstilbud med bredde og topp

KFUM har trua på at vi kan klare å mestre både bredde og topp i ungdomsfotballen. Her er noen av tiltakene vi prøver på best mulig måte å gjennomføre:

I KFUM har toppfotballen vokst ut av bredden. Vi for tiden både dame- og herrelag som konkurrerer på nasjonalt nivå, og alle barn med en fotballdrøm i magen har muligheten til å nå sine målsettinger i KFUM-drakt. Samtidig ønsker vi å legge til rette for et godt tilbud for alle som ønsker å spille fotball, uavhengig av nivå og ambisjoner.

I Kåffa ønsker vi at våre spillere skal finne seg til rette i livet ved å utfolde seg og føle mestring og utfordringer i hverdagen på alle nivåer. Dette innebærer også at spillerne skal ha muligheten til å oppfylle sine fotballdrømmer i nettopp KFUM. Det er mange veier til disse målene, men vi har troen på at en blanding av breddetanke og et spisset utviklingstilbud vil gi et best mulig fundament for flest mulig, og skal være mulig å forene innenfor klubbens identitet og verdigrunnlag.

Klubben har valgt å gå for akademiklassifiseringen (AK) som er Norsk Toppfotball (NTF) sitt program for spillerutvikling. Dette er et program som er rettet inn mot de som har kommet lengst og vil mest med fotballen på guttesiden, men i KFUM er vi også opptatt av at det skal komme hele klubben til gode.

Her er noen eksempler på hvordan vi ser for oss at det vi gjør som del akademiklassifiseringen skal kunne nyttiggjøres av mange:

 • Trenerne på U13, U14 og U15 lager øktplaner for alle økter som deles med årgangen. Ved utgangen av 2024 vil disse øktene slås sammen til en sportsplan for ungdomsfotballen som gir ferdiglagde planer til bruk og inspirasjon for frivillige trenere.
 • Vi har fått på plass en trenerutvikler. Trenerutvikleren har laget et utdanningsopplegg for klubbtrenere. Utdanningen vil blant annet frivillige trenere i KFUM får tilbud om grasrottrenerkurset med sterkt preg av klubbens måte å drive aktiviteten på. Vi tror at flere utdannede trenere fører til bedre aktivitet for alle. Samtidig vil tiltaket skape større trygghet i trenerrollen i møtet med barn som vokser opp og stiller høyere krav. Selv om vi får stadig flere ansatte trenere i klubben, er vi helt avhengig av de frivillige trenerressursene. Her vil vi framover jobbe for å få på plass en hensiktsmessig modell slik at de frivillige og de ansatte sammen utvikler det sportslige tilbudet for hele årgangen.
 • Rollen fysisk trener lager egentreningsprogrammer for årganger som vil være generelle for spillere før pubertet, i vekstspurt, og etter vekstspurt. Disse planene blir delt ut i forkant av lengre ferier. Vi gjennomfører dessuten tiltak med hensikt om å utdanne barn og unge i styrketrening og restitusjon.
 • Selv om det plukkes ut spillere til satsingslag i årgangene, vil vi understreke at alle har mulighet til å utvikle seg og kunne ta steget opp til nye nivå. For eksempel vil vi ved å tilby nasjonalt seriespill for våre aller fremste, ofte kunne ha lokal 1.divisjon som kamparena for de nest beste. Det betyr et skarpere kamptilbud for hele årgangen.

Akademiklassifiseringen er interessant for oss av flere grunner, blant annet gjennom at den gir midler som gjør at vi kan ansette flere og gir ressurser som vi kan bruke i aktivitet. Vi har stor tro på at AK totalt sett er med på å heve kvaliteten på aktiviteten vår og vil kunne bidra til at vi utvikler bedre og flere a-lagsspillere. Samtidig ser vi at den utfordrer oss med tanke på årgangstenkningen som har vært et varemerke i KFUM. Vi gjør oss stadige erfaringer og vil sørge for at vi evaluerer både planer og strukturer slik at vi finner fram til en hensiktsmessig organisering og satsing.

---

Under ser du en oversikt over de ulike spillerutviklingstiltakene og kamparenaene som vi nå har på guttesiden i ungdomsfotballen.

Tiltak for spillerutvikling:

 • Flere kamper mot nasjonal aldersbestemt motstand og internasjonale lag.
 • Individuell treningsprosess med utviklingsprofil, månedsplan, fysisk trening og individuell video for alle førstelagsspillere.
 • Hyppigere besøk fra naboklubbspillere på trening og kamp for å skape relasjoner og synliggjøre KFUM som en toppklubb. Dette kommer frem med at spillere er med på tiltak som NTF turneringen forrige helg i Fredrikstad, som vist med lagbilde under.
 • Styrket samarbeid med Wang Ung Follo, Wang Ung Oslo, Wang Toppidrett og individuelt tilpassede avtaler for elever på andre skoler.
 • Tettere samarbeid med NFF Oslo for spiller- og trenerutvikling.
 • Trenerutvikling i klubb og i forbindelse med spillerutvikling i Kåffa.
 • Akademisk klassifisering på 2-stjernersnivå.

Målet med tiltakene:

 • Sikre flere kamper mot god motstand.
 • Hjelpe spillerne å forstå at de er en del av et lag og sin rolle i laget.
 • Være tettere på alle førstelagsspillere.
 • Dele ressurser med naboklubber for å synliggjøre KFUM som en toppklubb i Oslo Syd.
 • Skape en helhetlig hverdag for spillerne der hjemmet, klubben og skolen jobber sammen i samme retning.

Lagbilde av NTF-troppen som gikk ubeseirede gjennom helgen i Fredrikstad. I troppen finner vi også spillere fra gode venner og naboklubber i Oppsal, Drøbak-Frogn og Nordstrand.

Aktiviteter for aldersbestemte lag:

U12 (2012):

 • NTF-tiltak vår uten naboklubbspillere, høst med naboklubbspillere.
 • Hospitering til treningskamper med U13.
 • Lokal serie.
 • Simen Brenne er ansvarlig for koordineringen mellom årgang 2012 og U13.

U13 (2011):

 • NTF-tiltak vår og høst.
 • Treningskamper mot regionale toppklubber og lokale naboklubber.
 • Treningskamper i sesong mot regionale toppklubber.
 • G13.1 divisjon.
 • Internasjonale kamper høst 2024.
 • Johannes Nystøyl er hovedtrener, Anders Hornsletten assistenttrener.

U14 (2010):

 • OBOS nasjonal 14 med naboklubbspillere.
 • NTF-tiltak på høst med naboklubbspillere.
 • G14.1 div A.
 • Treningskamper mot regionale toppklubber og lokale naboklubber.
 • Internasjonale kamper vår mot Västerås og Sirius, andre kamper høst.
 • Simen Aasmundstad er hovedtrener

U15 (2009):

 • OBOS nasjonal 15 med naboklubbspillere.
 • NTF-tiltak på vår med naboklubbspillere.
 • G15.1 div A.
 • Treningskamper mot regionale toppklubber og lokale naboklubber.
 • Internasjonale kamper vår mot Västerås og Sirius, andre kamper høst.
 • Tobias Rønningen er hovedtrener, Stanislas Sellier trener

U17:

 • OBOS nasjonal 17.
 • NM 16.
 • Treningskamper mot regionale toppklubber og lokale naboklubber.
 • Internasjonale kamper vår mot Västerås og Sirius, andre kamper høst.
 • Alexander Aurdahl er hovedtrener.

KFUM 2:

 • Norsk Tipping-ligaen.
 • NM 19.
 • Regional 19-serie mot regionale toppklubber.
 • Internasjonale kamper høst.
 • Vegard Lund Nes og Eirik Heltne som trenere.
Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter