Årsmøte i Oslo KFUM

Innkalling til årsmøte i Oslo KFUM mandag 15. juni kl. 19.30 – KFUM hallen.

SAKSLISTE ÅRSMØTE OSLO KFUM

 

Saksliste;

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
   
 2. Valg av møteleder, referent og to protokoll-underskrivere
   
 3. Behandling av årsmelding Oslo KFUM for 2019
   
 4. Behandling av årsregnskap for Oslo KFUM for 2019
   
 5. Disponering av årsoverskudd/årsunderskudd
   
 6. Valg av Hovedstyre
   
 7. Valg av valgkomite
   
 8. Valg av revisor
   
 9. Fastsettelse av kontingent

Årsmøtedokumentene ligger klare for gjennomsyn i KFUM-hallen fra 8. juni

Annonse fra Obos-ligaen: