Tidligst a-lagsoppstart 31. mars

Men for alle som ikke er del av toppfotballen er det ikke åpning for organisert trening før tidligst 1. mai.

Norsk Toppfotball (NTF) har hatt møte med daglig ledere i Eliteserien og OBOS-ligaen i dag. I disse samtalene har også KFUM-kameratene deltatt.

Der ble det besluttet at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars. 

- En kan så se for seg en oppkjøring gjennom april, med to mulige treningskamper i siste del av måneden, og tidligst serieoppstart første helg i mai, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg.

Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å unngå smitte. Toppfotballen er en viktig samfunnsaktør og er sitt ansvar bevisst. Hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

- Vi mener dette er en fornuftig beslutning inntil videre, så skal vi være forberedt på at dette kan endres ytterligere, sier Stenberg.

Han understreker at forbudet knyttet til organisert for alle andre enn a-lag på disse nivåene gjelder ut april.

- Det er nå viktig at vi innretter etter de retningslinjene som gis. Også i dag har det vært personer på banene. Selv om en er i få grupper er dette ikke i henhold til retningslinjene. Banene i Oslo er stengt, sier Stenberg.

CORONA 

Annonse fra Obos-ligaen: