Permittering av ansatte i KFUM

Må permittere ansatte i klubben for å redusere kostnader i en krevende tid.

KFUM-kameratene har de siste dagene arbeidet mye med å kartlegge risiko for framtidig drift i klubben dersom koronatiltakene blir langvarige. For oss, som de fleste andre idrettslag og fotballklubber, så er bortfall av inntekter dersom dette blir langvarig alvorlige for videre drift.

Det må derfor tas grep for å redusere alle kostnader. Det er med svært tungt hjerte at vi har besluttet å benytte oss av de muligheter myndighetene har lagt til rette for med permittering av ansatte. Det betyr i praksis at vi i første omgang permitterer alle ansatte på akademiet fullt og alle ansatte i administrasjonen i 50 posent.

I tillegg til dette så har vi en del langtidssykemeldte i staben og flere er i mindre stillinger slik at bemanningen i administrasjonen i praksis blir til kun det mest nødvendige for å holde i gang økonomistyring og løpende henvendelser.

A-LAGET - oppdatering 28. mars:
Med bakgrunn i av full stopp i all idrettsaktivitet og trening og kamper i OBOS-ligaen har styret i KFUM-kameratene besluttet å utvide permittering som allerede er informert om for administrasjon og akademiansatte til å inkludere spillere og støtteapparat på a-laget. Det betyr i praksis at spillere som ikke er langtidssykemeldt permitteres 100% og trenere og støtteapparat permitteres 70% fra 1. april.

Det er med tungt hjerte man må gå til dette skritt men det er nødvendig for å kunne håndtere økonomien til klubben i den vanskelige situasjon landet vårt nå er i. Det viktigste vi alle gjør nå er å støtte helhjertet opp om den dugnad vi har for å få stoppet spredning av viruset og med det håpe at vi kommer i full drift igjen så fort som mulig.

Per Øyvind Olsen
Styreleder

Thor-Erik Stenberg
Daglig leder

Eventuelle pressehenvendelser kan rettes til Thor-Erik Stenberg på telefon 938 79 470

Annonse fra Obos-ligaen: