- Målet er å komme i gang til våren

Q&A med daglig leder Stenberg. Om byggestart, illustrasjoner, OBOS-ligaspill 2020 m.m.

Se faktaboks nederst for detaljer i planene!

Det ble i går kveld arrangert et informasjonsmøte i KFUM-hallen. Der ble det informert om status i prosjektet, det ble vist nye illustrasjoner og snakket om viktige prioriteringer framover.

Til de som ikke hadde anledning til å komme på infomøtet, følger her noen spørsmål og svar fra daglig leder Thor-Erik Stenberg.

- Hva er status der vi står nå?
- Vi har fått en godkjent reguleringsplan som gjør at vi nå vet hvilke ytre rammer som gjelder for bygget og dermed kan vi endelig gå løs på detaljene i prosjektet.

- Hva er gangen videre - i korte trekk?
- Det jobbes nå på høytrykk med arkitekt Stinessen og entreprenør Seltor med å få ferdig en rammesøknad samtidig som vi avklarer brukerbehov for alle som skal være i bygget. Det gjenstår mye og krevende arbeid, men heldigvis har vi hatt god tid på å forberede dette under reguleringsarbeidet.

- Hvordan opplever du skissene og illustrasjonene som nå foreligger fra arkitekten?
- Med detaljregulering på plass kunne vi endelig bruke ressurser på å løse hvordan bygget skulle se ut. Da jeg så første illustrasjon fra arkitekt Stinessen, følte jeg at det var hundre prosent treff i forhold til hva vi har drømt om å bygge. Jeg må innrømme at det var en lettere beveget daglig leder på kontoret da. 
- Jeg mener vi nå har fått opp et konsept som ikke bare «bruker» områder i randsonen av Ekebergsletta, men som tilfører gode arkitektoniske elementer som er med på å løfte området. Det viser respekt for de to viktigste kjennetegnene for sletta som er åpne grønne arealer og Eikabergets historiske skog ved at det tenkes etablert grønne aktivitetstak, og at det brukes stående tre som skal illustrere skog i fasaden.
- Det er viktig å understreke at dette er illustrasjoner, men det jobbes for fullt med å finne de tekniske løsningene på denne fasaden, og det ser ut som det fullt ut er løsbart.

- Så spørsmålet som du sikkert får daglig; når er håp om byggestart?
- Det er veldig mange detaljer som det gjenstår å lande så vi har ikke satt dato for byggestart. Vi har hele tiden i prosjektets 11 år bare jobbet med «best case»-scenarioer, og vi er godt vant med forsinkelser, men arbeidsmålet nå er å kunne komme i gang i løpet av våren 2020.

- Hva vet dere om byggetid?
- Endelige valg av løsninger vil avgjøre dette, men fra 18 til 24 måneder byggetid må nok påregnes.

- I hvilken grad vil klubbens medlemmer bli involvert framover?
- Vi har nå hatt en del idé-dugnader og har en klar visjon for bygget, men vi planlegger å involvere klubbens brukere på de områder hvor de blir berørt for eksempel i forhold til møteromsbehov for lag, garderobeløsninger, lager, servering osv. osv.
- Staben samles onsdag i høstferieuka til en heldagssamling på Ullevaal stadion hvor vi skal lande noen konsepter og planer for stabens behov og ønsker. Så er alle hjertelig velkommen til å sende forslag pr, mail komme innom for en prat el om man har noe på hjertet. Vi er opptatt av å få med oss alle gode ideer i den fasen vi er nå.

- Hva tenkes om hjemmearena for OBOS-ligaen neste år?
- Vi ønsker i størst mulig grad å spille på Ekeberg. De praktiske løsningene rundt dette må vi ta når selve planen for byggeriet er klart, dvs. hvor brakkerigg skal stå, plassering av planer osv.

- Hvordan ser klubben for seg å løse baneutfordringen i byggeperioden?
- Det kommer en ny 11er bane der hvor dagens parkering er. Vi tenker at denne bygges først slik at vi fortsatt vil ha tilnærmet samme trenings og banekapasitet i byggeperioden. I praksis vil vi da ha en 7er bane mindre enn i dag tilgjengelig. Men det vil nok periodevis kunne bli behov for å leie/låne noe banekapasitet andre steder i byen. 

Om det er spørsmål eller kommentarer, er Thor-Erik tilgjengelig på e-post: [email protected]

KFUM FAMILIEARENA - PLANENE

  • Publikumskapasitet: 2400

  • Ny elleverbane

  • Badeanlegg - to terapibasseng, 25 metersbasseng, barnebasseng

  • Treningssenter

  • Barnehage for inntil 150 barn

  • Innendørs barnefotball-anlegg med seks småbaner

  • Kafé, bevertning og fysikalsk terapitilbud

  • Store klubblokaler med store muligheter for aktiviteter for alle generasjoner

  • Gode møteromsfasiliteter

  • Grønne tak med parkanlegg

Annonse fra Eliteserien: