Kontakttelefon for KFUM-kamerater

Ta kontakt om det er spørsmål eller behov.

Kjære Kåffa-venner!

Mot slutten av denne spesielle uka har vi lyst til å sende en stor takk til alle våre medlemmer som har utvist stor fleksibilitet og tilpasningsevne i den alvorlige tiden vi nå er i. Det er viktig at vi som klubb fortsetter å støtte lojalt opp under den folkehelse dugnaden vi har i samfunnet som er til det beste for oss alle.

KFUM-kameratene er en viktig del i det sosiale nettverket til minst et par tusen barn og voksne i byen vår. Mange har KFUM-hallen på Ekeberg som naturlig møteplass flere ganger hver uke. Når denne nå er borte, er dette både uvant og over tid kanskje litt vanskelig å håndtere for noen av oss. Det skal vi ha veldig respekt for. KFUM er «en klubb for livet» og vi ønsker, i den grad det er mulig å være til stede i våre barn og unges hverdag selv om vi ikke kan møtes fysisk. Årgangene i klubben gjør en god jobb her med å følge opp spillerne og vi er veldig takknemlige til alle våre frivillige som følger opp dette.

I tillegg til dette så oppretter vi nå en kontaktkanal som betjenes av ledere i staben i klubben hvor alle som ønsker kan ta kontakt med oss. Her kan man få noen å prate med dersom det skulle være noe på hjemmebane man trenger hjelp til, om noen har blitt syke som har behov for noe bistand, osv. Både barn, unge og foreldre må gjerne ringe inn. 

Kontakttelefonen har tlf. 94 81 58 89. Vi tar imot henvendelser om både stort og smått.

Har dere spørsmål rundt sportslig opplegg, egentrening el. tar dere i utgangspunktet kontakt med trener på årgangen, men det er også mulig å ta direkte kontakt med kontaktpersonene våre i klubben.

Mvh

Thor-Erik Stenberg
Daglig leder

Per Øyvind Olsen
Styreleder

Annonse fra Obos-ligaen: