Julehilsen fra staben

Takk for et fantastisk år - og en særlig takk til alle frivillige i klubben.

KFUM-året 2019 har vært et nytt år med vekst i aktivitet og med gode resultater.

Årgangene våre har levert et gjennomført høyt aktivitetsnivå i alle aldre. Det gjøres en fantastisk innsats av over 320 frivillige trenere og ledere for å skape et godt miljø, gode opplevelser for alle spillerne og god sportslig utvikling. Vi ser at bruken av Lunde leirsted fortsatt øker og årgangene støtter godt opp under de felles arrangementene vi har i klubben.

Sportslig så leverer vi som vi skal ute i årgangene, det ser vi både på resultater og i bredde. Det trenes godt og arbeidet ledes i all hovedsak av frivillige foreldretrenere som viser stor vilje til å skolere seg og følge de planer som er lagt av klubben - og som nå presenteres på vår egen portal kåffa.info.

Vi har også i år veldig mange deltagere både på barnefotballkurs og på grasrottrenerkurs, og det borger for at det er god retning på arbeidet som gjøres i lagene.

For staben har det vært et år med nye folk med på laget og ikke minst administrasjon av spill på OBOS-liga-nivå. Christoffer Dahl gikk av som assisterende daglig leder i august 2018 og vi er veldig glade for at vi før sommeren i år fikk på plass Ole Magnus Skisland til å ta over samme rolle og noen oppgaver til. Vår gode barnefotballansvarlige Kristian Rem takket også av, og nå har vi fått på plass erstattere i nye roller.

OBOS-ligaen
OBOS-liga-sesongen for a-lag herrer har vært en enorm opplevelse for små og store i klubben. Det kanskje aller mest gledelige er at publikumsoppslutningen på kampene har økt så mye sammenlignet med i fjor. Vi har i mange år jobbet med at a-lagskampene våre skal være en "møteplass for begeistring og engasjement", som det så fint heter i strategiplanen vår. Vi ser nå at satsingen på at barn og unge spillere skal trives på kamp ved å legge til aktiviteter og opplevelser rundt kampdagsarrangementet fungerer. Stor takk til OBOS som har hjulpet oss med dette og vi gleder oss til nye kamper og opplevelser for hele Kåffa-familien til neste år.

Rent sportslig har vi levert over all forventning. Vi har forsøkt å bruke erfaring fra 2016 og nedrykket den gang for å ta nye steg på vei til å bli en stabil OBOS-liga-klubb i årene som ligger foran. Det lyktes Isnes og hans flotte gutter med så det holder i år.

Samtidig så jobber vi mye i stab og styre med å bygge kompetanse og rutiner i klubben for hvordan vi tenker å drifte et toppfotball-lag i klubben på lang sikt.

Nytt av året er blant annet opprettelse av en ressursgruppe for a-lagsdrift som er en rådgiver gruppe som bidrar i å styre dette slik at vi fortsetter å være en solid driftet klubb både økonomisk og sportslig. Det mest krevende i denne bransjen er å være god på spillerlogistikk og langsiktig økonomistyring samtidig som vi leverer sportslige resultater på det nivået Kåffa har kultur og ryggrad til å bære. Vi har nå så godt som hele stallen for 2020 klar og en god del spillere klare for 2021, samtidig som vi utvikler våre egne unge, så vi har god tro på at vi er på rett vei med a-lags satsningen vår.

KFUM Familiearena
Så er det ikke tvil om at vedtak av reguleringsplan for KFUM Familiearena er et av årets største høydepunkt. Etter mange års, og ekstremt mange timers, arbeid ble dette vedtatt i Oslo Bystyre. Takk til alle politikerine som har brukt av sin tid til å jobbe med saken og til slutt få den vedtatt. Så er det slik at vi har demokratiske spilleregler som gjør at det er mulig å anke og få etterprøvd vedtak i vårt samfunn. Det er bra.

Vår sak er nå anket til Fylkesmannen, noe som kanskje ikke er overraskende når vi ser hvor mye oppmerksomhet saken har fått. Med det har Plan og Bygg vedtatt utsettelse av iverksetting av reguleringsplan. Vi har god tro på at planen blir opprettholdt som den står men dette fører til at vårt ønske om byggestart av ny bane i mars/april måned blir utsatt. Det betyr også at a-lag herrer spiller sine kampner på KFUM Arena som tidligere, i hvert fall våren 2020.

Jeg ønsker å rette en stor takk, først og fremt til alle dere frivillige som stiller opp både for eget lag og når klubben kaller inn til dugnad. Det er summen av hver enkelt innsats som er Kåffa, det er det vi skaper sammen som gir de gode opplevelsene for barn og unge i klubben. Takk for alt dere gjør, det settes stor pris på!

Ønsker samtidig alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Julehilsen på vegne av staben,
Thor-Erik Stenberg
Daglig leder

 

Annonse fra Obos-ligaen: