Et skritt nærmere normalen

Mandag vil a-laget og flere andre KFUM-lag gå i gang med organisert trening, innenfor rammene av fotballens koronavettregler.

Som klubb er KFUM opptatt av å være del av den nasjonale dugnaden – og vi er tydelig overfor trenere, ledere og spillere om at vi alle må fortsette å stå sammen – og holde avstand.

Det er likevel ikke til å legge skjul på at morgendagen både vil være en etterlengtet og ganske rar dag for mange KFUM-spillere. Etterlengtet fordi de endelig kan se medspillere og trenere på feltet igjen, og rar fordi en ikke kan juble sammen, utfordre hverandre på banen som en pleier, styre unna headinger og gi lagkompiser og -venninner en klem eller en high five.

Men – jammen skal det bli godt å trene igjen også.

- Savnet til gutta og det å være på felt har vært stor. Det samme har tilbakemeldingene fra gutta vært, selv om det er forskjellige tilnærminger i slike perioder. Man kjenner følelsen igjen av å komme tilbake fra ferie, hvor du har vært uten gutta, ballen og feltet, sier a-lagstrener Jørgen Isnes før «comebacket» på KFUM Arena.

Fortsatt permittert
A-laget er fortsatt 50 prosent permittert, og skal ikke trene like hyppig som normalt. Gruppa deles inn i grupper, der noen trener kl. 10 og andre kl. 17.

- Selve øktene vil inneholde en del parøvelser, pasningsøvelser og det viktigste relasjonelle øvelser. Gruppene vil variere fra samme posisjoner til relasjonelle posisjoner i banen. Det betyr at en trening kan det være bare spisser sammen, mens en annen økt kan hele høyresiden vår være sammen, forklarer Isnes.

Selv om en går i gang med trening nå, er det fortsatt i det blå når det skal spilles fotballkamper igjen.

- Vi er alle ute etter positive nyheter og vi trener ut ifra alle de beskjedene vi får fra NFF og NTF. Det siste er 15.juni og da tar vi utgangspunkt i det inntil vi hører noe annet, sier Isnes.

Ole Magnus Skisland
Ole Magnus Skisland

Stramme regler
Når klubben nå går i gang med en form for organisert aktivitet, tas det utgangspunkt i de retningslinjer («Koronavettregler) som er satt av Norges Fotballforbund (NFF), i tillegg til at det er tilpasset og definert noen lokale regler som skal følges.

I første omgang vil KFUM åpne for organisert aktivitet for 2009 (5. klasse) og oppover.

- Vi ser på hvordan vi kan organisere de yngre aldersklassene, og legge til rette for en trygg og gradvis åpning også for disse. Vi vil understreke at det ikke er krav til oppmøte, og viktig å kommunisere til foreldre og foresatt at den enkelte må vurdere om det er grunner til at spillere ikke kan/vil komme på trening, sier assisterende daglig leder Ole Magnus Skisland.

Organisering og regler for gjennomføring:

 • Banene (11’er) vil deles inn i seks soner, hvor det ikke skal være mer enn 5 stk i hver sone inkludert trener. 
 • Hver økt skal ikke ha en varighet på mer enn 50 minutter.
 • Årskull med mer enn 30 spillere vil få tildelt 2 timer til gjennomføring, og skal da dele gruppen i to.
 • Treningsgruppene skal være fordelt før man ankommer banen – og man møter direkte i sin sone.
 • Det skal ikke være fellessamlinger før, under eller etter økta.
 • Personlige eiendeler/utstyr skal ikke oppbevares sammen med andres.
 • Lagene som trener er ansvarlig for å ha med seg minst to voksne i tillegg til trenerne som vakter på området.

I tillegg gjelder NFFs koronavettregler:

 • Det skal være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten
Annonse fra Obos-ligaen: