- En gledens dag for Kåffa

Grønt lys fra Fylkesmannen. Betyr trolig byggestart om et drøyt halvår.

Stadion med tak
Slik er arenaen tenkt bygget. Illustrasjoner: Stinessen Arkitektur

Siden september i fjor har KFUMs arenaplaner vært satt på vent. Dette etter at det ble sendt inn en klage på saksbehandlingen av reguleringsplanen som blant annet omfatter området der KFUM Familiearena skal bygges.

Det var derfor en milepæl for KFUM Familiearena da Fylkesmannen i Oslo og Viken i dag offentliggjorde sin beslutning.

«Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta endringer i den vedtatte reguleringsplan basert på klagernes anførsler», heter det i dokumentet fra Fylkesmannen og skriver videre:

«Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig. Klagene har dermed ikke ført frem. Bystyrets vedtak blir stående uendret.»

Thor-Erik Stenberg
Thor-Erik Stenberg

Avslutningsvis understrekes det at «vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre».

- Kan sette fart
- Dette er selvsagt en gledens dag for klubben. Vi har jobbet med dette prosjektet i mange år nå, og har hele tiden visst at det vil ta tid. Vi har respekt for de demokratiske prosesser som er rundt denne type prosjekter, og nå er alle innspill behandlet grundig og vi er glad for at vi nå kan gå videre, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg.

Neste steg nå blir å sende inn første fase av rammesøkndagen og jobbe med detaljeringen og den endelige finansieringen av prosjektet.

- Vi har selvsagt jobbet videre med prosjektering i påvente av dagens vedtak, men nå kan vi sette ytterligere fart i dette, sier Stenberg – og vet at spørsmålet vil komme:

- Når kan en håpe på byggestart og ferdigstilling av KFUM Familiearena?

- Vi opererer alltid med best case scenario. Det gjør vi nå også, men nå bør det være stor grad av realisme i det. Vi sikter nå mot byggestart i starten av 2021, og så må det forventes 18-24 måneders byggeperiode, sier KFUM-lederen.

Spennende prosjekt
- Og det vil bli med det innholdet og med utgangspunktet i de skissene som er presentert tidligere?

- Ja, det er ingen grunn til å endre på det. Vi mener vi har hatt flott og spennende prosjekt på tegnebrettet som vil styrke klubben og komme hele byen til gode. Nå gleder vi oss virkelig til å ta dette videre, sier Stenberg.

Her kan du se og lese mer om tegningene av den nye arenaen.

Her er illustrasjoner som gir et inntrykk av hvordan arena ønskes bygget (illustrasjoner: Stinessen Arkitektur): 

Annonse fra Obos-ligaen: