Byrådet sier ja til kommunal garanti

«Et realiserbart og bærekraftig prosjekt», skriver byrådet om KFUM Familiearena. Nå blir det opp til bystyret å fatte endelig vedtak.

Det er mye som rører seg i og rundt KFUM om dagen. I tillegg til at planlegges for opprykkskamp mot Raufoss søndag, er det også gledelig at det er bevegelse i planene rundt nye KFUM Familiearena.

Torsdag kom nemlig beskjeden om at byrådet har besluttet å innstille til bystyret et vedtak om å innvilge kommunal garanti til arenaprosjektet vårt.

Men akkurat som vi ikke tar noe opprykk til Eliteserien for gitt, så tas heller ikke noe for gitt i prosessen rundt familiearenaen. Til det har daglig leder Thor-Erik Stenberg erfart for mye gjennom de omtrent 15 årene det har vært snakket om en ny arena.

- Dette er utvilsomt en gledelig nyhet og et viktig steg på veien. Men selv om dette er positive toner, er det viktig å understreke at vi ikke er helt i mål. Vi håper imidlertid at politikerne nå ser det store behovet vi har for å utvikle anlegget vårt, både for topp og bredde. Dette er et anlegg som vil være et løft for fotballen i Oslo og med funksjoner og tjenester som vil komme bydelen og byens borgere til gode med moderne idrettsfasiliteter, barnehage, terapibasseng og treningssenter, sier Stenberg.

Vedtaket er signert avtroppende byrådsleder Raymond Johansen og idrettsbyråd Omar Samy Gamal.

I vedtaket står det at Oslo kommune garanterer for et lån på inntil 400 millioner kroner, med et tillegg på 10 % for dekning av påløpte renter og omkostninger til KFUM Familiearena AS.

>> Her kan du lese hele saksfremlegget.

«Positive ringvirkninger»
Byrådet understreker i sin vurdering at det er et mål for kommunen å øke kapasitet og kvalitet på eksisterende fotballflater og påpeker at KFUM er den klubben i Oslo med dårligst anleggsdekning av fotballbaner i byen, ifølge anleggsundersøkelsen til Oslo fotballkrets av 2022.

Anlegget vil ha positive ringvirkninger for bydelens innbyggere og byen, og være et positivt bidrag til byens folkehelse.

— Byrådets vurdering
De skriver for øvrig:

«Byrådet vurderer prosjektet med bygging av KFUM Familiearena som et godt tiltak for byen. Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for breddeidretten, og når det foreligger store reelle behov vurderer byrådet det som positivt og lønnsomt for kommunen at gode prosjekter realiseres og driftes av private på en god måte. Anlegget vil ha positive ringvirkninger for bydelens innbyggere og byen, og være et positivt bidrag til byens folkehelse. KFUM kan vise til velfungerende drift med solide årsresultater, og har lang fartstid som idrettsanleggseier.»

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag rundt KFUMs banefasiliteter – ikke minst aktualisert med tanke på et mulig opprykk. Dette er også Byrådet inne på i sin vurdering:

«Selv om mesteparten av bruken av anlegget vil være av barn og unge så viser byrådet også til at KFUM-Kameratene har vært i toppen av OBOS-ligaen i flere år, og KFUM har en reell mulighet til opprykk til Eliteserien i år. I dag spilles a-lagskampene under svært dårlige forhold, blant annet er banedekket utslitt og de mangler godkjente fasiliteter for tribune, garderobe, lys osv. Klubben har dispensasjon fra NFF i 2023, men det er ikke sikkert de fortsatt får det om det ikke er fremdrift i arenaprosjektet. Oslo kommune prioriterer barn og unge når det kommer til idrettsinvesteringer, og det er fint å kunne legge til rette for at KFUM kan bygge en nøktern arena for toppfotball for egne midler og samtidig øke kapasiteten for barn og unge.»

Grundige prosesser
Det pekes ellers på at de skisserte planene vil bli en møteplass for alle aldersgrupper i lokalsamfunnet, der det drives aktivitet ut fra sin interesse og tilpasset sitt nivå, at det er et dokumentert behov for barnehage på Ekeberg og at Bymiljøetaten har behov for servicestasjon for å ivareta god drift av Ekebergsletta.

Oslo kommune prioriterer barn og unge når det kommer til idrettsinvesteringer, og det er fint å kunne legge til rette for at KFUM kan bygge en nøktern arena for toppfotball for egne midler og samtidig øke kapasiteten for barn og unge.

— Byrådets vurdering
«Basert på en totalvurdering av det planlagte tiltaket er byrådets vurdering at prosjektet er realiserbart og bærekraftig», skriver byrådet. De vektlegger også at KFUM har vært gjennom flere lange og grundige prosesser og at det er et gjennomarbeidet prosjekt og skriver at KFUM er konstruktive, og har vært villige til å nedskalere prosjektet.

- Vi er selvsagt tilfredse med at byrådet nå har kommet til denne konklusjonen. At de ser verdien i dette prosjektet og gir honnør for det arbeidet vi har langt ned over tid og nå i denne siste fasen. For å ta ned risiko har vi blant annet fjernet badet som lå inne, noe som har vært avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag. Nå håper vi også bystyret gir dette prosjektet et ja slik at vi kan komme i gang med neste fase. Det fortjener både våre unge fotballspillende gutter og jenter og de gutta som nå kjemper om et opprykk til Eliteserien, sier Stenberg.

Nå håper vi også bystyret gir dette prosjektet et ja slik at vi kan komme i gang med neste fase.

— Thor-Erik Stenberg
Gangen videre nå er at byrådet oversender saken for endelig vedtak i bystyret. Det er foreløpig ikke klart når bystyret tar saken opp til behandling.

>> Her kan du lese hele saksfremlegget.

Vil du ha mer å juble for? Da foreslår vi at du kommer på kamp søndag. Billettene dine kjøper du her!

Annonse fra Obos-ligaen: