A-laget tar to ukers ferie

Håp om å vite mer om kontakttrening og seriestart når de er tilbake.

Eliteserien er nå i gang med konktakttrening under et strengt regime med sikte på at det blir seriestart omkring 15. juni. Det er foreløpig for tidlig å si noe når det samme kan skje for KFUM og de øvrige lagene i OBOS-ligaen. 

Det som er sikkert er at når ligaen endelig kommer i gang vil det bli et tett kampprogram gjennom sommeren og høsten.

A-laget har derfor fra i dag tatt to en to ukers ferie.

- Vi tror det er fornuftig, og så håper vi at vi vet mer om mulig kontakttrening og mulig serieåpning når spillere og trenere er tilbake fra ferie, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg.

Han skulle veldig gjerne sett at OBOS-ligaen og Toppserien kunne gått i gang samtidig med Eliteserie-klubbene, men mener det ikke ville vært riktig.

- Dette må og skal skje under et strengt regime. Da tror jeg det er fornuftig at dette nå i første omgang testes ut i Eliteserie-klubbene, og så får vi lære av de erfaringer som gjøres. I prinsippet kunne både OBOS-ligaen og Toppserien startet opp, men per i dag så mener jeg at ikke nok klubber og fotballen som helhet har et apparat som klarer dette innenfor de rammer som er satt, sier Stenberg.

Han har gått en runde i egen klubb for å vurdere om KFUM kunne klart å følge de rutinene og smittevernhensyn som det legges opp til. 

- I all hovedsak så skulle vi kunne være rustet til å få det til, men for noen spillere ville det vært krevende og kanskje umulig med tanke på sivile jobber og familiesituasjon for eksempel, sier Stenberg.

Annonse fra Obos-ligaen: