GUTTER 2005

KFUM gutter 2005 består av i alt 62 spillere, fordelt på 4 treningsgrupper. Basen av spillerne har spilt på Kåffa siden de var 5-6 år gamle, men i løpet av årene har det også kommet til spillere fra andre klubber. Treningsgruppene er nivåinndelt for at hver spiller skal få et mest mulig tilpasset treningsopplegg for seg og sine ferdigheter.

Fordelingen gjøres ut fra beste skjønn fra våre trenere, etter følgende kriterier:

  • Læring
  • Fotballferdighet
  • Mentalitet
  • Dedikasjon

Årgangen har et stort trenerteam og støtteapparat rundt seg, som stort sett er foreldredrevet. Vi har 17 aktive trenere, og ytterligere 11 ressurspersoner som hjelper til med alt fra bookinger av cuper, gjennomføring av små og store sosiale tiltak og arrangementer, økonomi og annet. I tillegg er vi heldige som har ytterligere flere aktive foreldre som stiller opp på dugnader, bidrar med transport til kamper og cuper, og som heier guttene frem fra sidelinjen.

Vi er med i serien med fire 11-er lag, hvor uttak til kamp kan foregå på tvers av treningsgrupper.

Alle treningsgruppene trener til samme tid tirsdager og torsdager. Treningsgruppe 1,2 og 3 trener i tillegg søndager, og treningsgruppe 1 og 2 trener også fredager. Så er det en frivillig styrketrening arrangert av klubben på onsdags morgen kl. 07.00 i Kåffa-hallen. 16 spillere fra lag fire låner på frivillig basis en hall hos Ryen kampsport til innetrening hver søndag kl. 12.00. Der trenes det styrke, hurtighet og mentaltrening.

Alle skal trene samtidig, minst to ganger i uken. Vi er én gruppe som trives godt sammen, hvor innsats og utvikling blir sett og belønnet uansett treningsgruppe. Spillerne på KFUM gutter 2005 skal representere sin klubb på en positiv måte, både på og utenfor banen. Arbeidet med holdning og innstilling har høy prioritet hos denne årgangen.

NB! Vi er åpne for å inkludere noen flere spillere i våre treningsgrupper/lag, gitt at du er en dyktig fotballspiller og har gode holdninger og verdier som passer inn i Kåffa. 

GUTTER 2005