JENTER 2009

KFUM jenter 2009 går inn i 2022-sesongen med i overkant av 40 spillere. Noen av oss har holdt på siden 5-årsalderen, mens andre er relativt nye med fotball.

Etter et par sesonger med litt varierende muligheter for cuper og kamper ser vi frem mot at 2022 endelig skal bli sånn som vi alle vil ha det – fullt av aktivitet og arenaer for både fotball og sosiale arrangementer. Årgangen trener tre ganger hver uke, og i tillegg spiller også mange av jentene på klubbens akademi en eller to ganger i uken.

09-jentene er i sitt første år i ungdomsfotballen påmeldt seriespill i 1., 2. og 3. divisjon. I tillegg er det planlagt både overnattingscup, tur til Lunde leirsted og mye annet spennende. 

KFUM J2009