Visjon

Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og engasjerende. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil kunne medvirke til bedre helse, psykisk og fysisk, og ernæringsmessige gevinster for rusmiddelavhengige. Dette vil gi økt mestringsevne og medborgerskap for den enkelte og på sikt også få deltakerne i prosjektet ut i eller tilbake i en jobb.

Gatelagene er et lavterskeltilbud for mennesker med rusrelaterte lidelser, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta. Vi skiller ikke mellom jenter og gutter og har ingen aldersgrense. Alle er velkommen!

Eliteserien og Obosligaen har tatt et felles samfunnsansvar ved å etablere gatelag for mennesker som strever mer rus. Per i dag er det etablert 30 gatelag rundt om i landet. Alle lagene er organisert gjennom Fotballstiftelsen(FS), som både leder og står for finansiering til klubbene. Opplegget er et samarbeid mellom toppklubber, Fotballstiftelsen og Norsk Toppfotball.

Skjermbilde 2023-05-11 kl. 13.44.58.png

 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter