Ny rapport: 430 millioner i samfunnsøkonomisk gevinst på gatelagene!

Gatelagsmodellen levere sterke tall.

Et bedre liv med flere dager uten rus, er slagordet til Fotballstiftelsen, som er paraplyorganisasjonen til gatelagene.

Det er nå tolv år siden det første gatelaget ble etablert i Fredrikstad. I dag organiserer Fotballstiftelsen 30 gatelag i toppklubber over hele Norge.

I en ny rapport utarbeidet av Oslo Economics, vurderes de samfunnsøkonomiske gevinstene for gatelagene til i overkant av 430 millioner kroner. Årlig!

Rapporten viser at gatelagsaktivitetene, som hovedsakelig er et tilbud for mennesker som har eller har hatt rusutfordringer, leverer fantastiske resultater både i sparte budsjettkroner for det offentlige og i helse- og samfunnsmessige gevinster for samfunnet.

  • Direkte sparte budsjettkroner for det offentlige vurderes til snaut 100 millioner kroner årlig
  • Helsegevinstene til 280 millioner kroner årlig
  • Dugnadsinnsatsen for og av gatelagsspillerne til 12 millioner kroner årlig
  • Økt verdiskapning og reduserte skattefinansieringskostnader til 55 millioner kroner årlig

Les rapporten her!

I tillegg trekker samfunnsøkonomene i Oslo Economics frem andre gevinster det er vanskelig å tallfeste, men som likevel har stor betydning. Blant dem ligger mestring og tilhørighet for spillerne og bedre liv for pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Onsdag presenterte de tallene for sentrale politikere på Ullevaal stadion.

- Gatelagsmodellen imponerer oss med sin evne til samskaping mellom fotballen, kommune, NAV og lokalsamfunn. Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, som særlig knytter seg til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet, uttalte Erik Magnus Sæther, samfunnsøkonom i Oslo Economics, ifølge en artikkel Fotballstiftelsen har publisert på sine nettsider.

- Vi samfunnsøkonomer vil jo ofte være nøkterne for å sikre belegg for tallene vi presenterer. Derfor har vi både dobbelt- og trippelregnet, men her er tallene høye rett og slett fordi dette fungerer så ekstremt godt, tilføyde han.

Ifølge Arne Knoph, daglig leder i Fotballstiftelsen, trente rundt 1200 spillere i fjor på landets gatelag, og av disse sier 84 prosent at de ruser seg mindre mens 240 kom over i lønnet arbeid og skolegang.

Samhold under dugnad!
Samhold under dugnad!

KFUM er svært stolte over å være en del av dette prosjektet!

Kåffas gatelag er en arena hvor vi ser mennesker, anerkjenner dem og viser, helt konkret, at vi bryr oss. Arbeidet med gatelaget har mennesket i sentrum, gjennom å se, anerkjenne, tilby fysisk aktivitet, fellesskap og viktigst av alt, en ny sjanse, sier prosjektleder for KFUM sitt gatelag, Alexander Aurdahl. 

 

Om du har lyst til å være med på dette felleskapet så ikke nøl med å ta kontakt! 

      Alexander Aurdahl

                      [email protected] / 98879215

 

 

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter