Bergen

Hva er gatelaget?

Gatelaget er et lavterskeltilbud for mennesker med utfordringer knyttet til rus. Målet med gatelagstilbudet er at det skal fremme et rusfritt, inkluderende og meningsfylt liv for deltakerne og bidra til økt deltakelse i det ordinære samfunns- og arbeidslivet. KFUM-Kameratenes gatelag ble etablert høsten 2021, og har siden den gang vært en viktig del av Kåffas samfunnsmessige engasjement.

Gatelaget er et fotballtilbud for kvinner og menn, som organiseres av KFUM-Kameratene, i godt samarbeid med bydel Østensjø. To dager i uken, tirsdag og fredag, møter spillerne opp i KFUM-hallen til trening, lunsj og hyggelig fellesskap.

Slik ser en dag ut med gatelaget:
10.15    Oppmøte i klubbstua
10.45   Garderobe
11.00   Trening
12.00   Dusj
12.15   Lunsj
13.00  Avslutning

Vi møter opp i klubbstua i forkant av treningen for en prat og en kopp kaffe. Deretter samles laget i garderoben hvor alt av fotballutstyr ligger klart til bruk. Treningen varer i ca. én time og ledes av kompetente trenere i klubben. Samlingen avsluttes med en bedre lunsj i klubbstua.

I tillegg til de ukentlige treningene deltar Kåffas Gatelag i Østlandsserien (seriespill) og Nasjonal turneringer (cup), hvor vi spiller mot andre gatelag i Norge. Det arrangeres også felles sosiale aktiviteter utenom trening/kamp.

Annonse fra Eliteserien:

Flere nyheter