Priser

Her er oversikten over prisene på akademiet

KjønnAlder1 dag i uka2 dager i uka3 dager i uka4 dager i uka5 dager i uka
       
Jenter/gutter1.klasse950,-/mnd
(inkl. transport)
    
Jenter/gutter2.klasse950,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd2175,-/mnd2475,-/mnd
Jenter/gutter3.klasse950,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd2175,-/mnd2475,-/mnd
Jenter/gutter4.klasse950,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd2175,-/mnd2475,-/mnd
Gutter5.klasse950,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd  
Gutter6.klasse950,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd  
Gutter7.klasse950,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd  
Gutter8.klasse850,-/mnd1475,-/mnd   
Gutter9.klasse850,-/mnd    
Jenter 5.klasse825,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd  
Jenter 6.klasse825,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd  
Jenter 7.klasse825,-/mnd1475,-/mnd1900,-/mnd  
Jenter 8.klasse825,-/mnd    

 

Transport:
1 dag/uke: 150,-/mnd
2 dager/uke: 300,-/mnd
3 dager/uke: 450,-/mnd
4 dager/uke: 600,-/mnd
5 dager/uke: 700,-/mnd

 

Annonse fra Obos-ligaen: