Priser

Her er oversikten over prisene på akademiet

KjønnAlder1 dag i uka2 dager i uka3 dager i uka4 dager i uka5 dager i uka
       
Jenter/gutter1.klasse925,-/mnd (inkl. transport)    
Jenter/gutter2.klasse925,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd2150,-/mnd2450,-/mnd
Jenter/gutter3.klasse925,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd2150,-/mnd2450,-/mnd
Jenter/gutter4.klasse925,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd2150,-/mnd2450,-/mnd
Gutter5.klasse925,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd  
Gutter6.klasse925,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd  
Gutter7.klasse825,-/mnd1300,-/mnd   
Gutter8.klasse825,-/mnd1300,-/mnd   
Gutter9.klasse825,-/mnd    
Jenter 5.klasse800,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd  
Jenter 6.klasse800,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd  
Jenter 7.klasse800,-/mnd1450,-/mnd1850,-/mnd  
Jenter 8.klasse550,-/mnd    

 

Transport:
1 dag/uke: 150,-/mnd
2 dager/uke: 300,-/mnd
3 dager/uke: 450,-/mnd
4 dager/uke: 600,-/mnd
5 dager/uke: 700,-/mnd

 

Annonse fra Obos-ligaen: