Priser og oppsigelse

Her finner du oversikt over prisene på Akademiet og informasjon om oppsigelse

Oppsigelse:

Det er 1 måned oppsigelsestid, regnet fra den siste dagen i måneden oppsigelsen skjer. Det betyr at om du for eksempel melder ut barnet ditt 4. september, må du betale ut oktober. 

For å si opp plassen på Akademiet, må dere sende en skriftlig oppsigelse via mail: [email protected].

Ved redusering av dager kan det gjelde fra påfølgende måned så lenge vi får beskjed om dette før vi sender ut faktura den 25. hver måned. Beskjed om endring av dager må sendes til oss på mail.

Priser:

Under finner du oversikt over priser for akademi og transport (oppdatert 02.01.2024).

KjønnAlder1 dag i uka2 dager i uka3 dager i uka4 dager i uka5 dager i uka
Gutter1.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd   
(inkl. transport)(inkl. transport)
Gutter2.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd2650,-/mnd3000,-/mnd
Gutter3.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd2650,-/mnd3000,-/mnd
Gutter4.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd2650,-/mnd3000,-/mnd
Gutter5.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd  
Gutter6.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd  
Gutter7.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd  
Gutter8.klasse1150,-/mnd1850,-/mnd   
Gutter9.klasse1150,-/mnd    
Jenter1.klasse1075,-/mnd    
(inkl. transport)
Jenter2.klasse1075,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd  
Jenter3.klasse1075,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd  
Jenter4.klasse1075,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd  
Jenter 5.klasse1075,-/mnd1850,-/mnd2350,-/mnd  
Jenter 6.klasse1075,-/mnd1850,-/mnd   
Jenter 7.klasse1075,-/mnd1850,-/mnd   
Jenter8.klasse1075,-/mnd1850,-/mnd   
Jenter 9.klasse1075,-/mnd    
Transport:
      
1 dag/uke: 210,-/mnd      
2 dager/uke: 420,-/mnd      
3 dager/uke: 575,-/mnd      
4 dager/uke: 735,-/mnd      
5 dager/uke: 900,-/mnd      
Annonse fra Eliteserien: