Priser

Her er oversikten over prisene på akademiet

KjønnAlder1 dag i uka2 dager i uka3 dager i uka4 dager i uka5 dager i uka
Gutter1.klasse975,-/mnd
(inkl. transport)
1525,-/mnd
(inkl. transport)
   
Gutter2.klasse975,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd2200,-/mnd2500,-/mnd
Gutter3.klasse975,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd2200,-/mnd2500,-/mnd
Gutter4.klasse975,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd2200,-/mnd2500,-/mnd
Gutter5.klasse975,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Gutter6.klasse975,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Gutter7.klasse975,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Gutter8.klasse775,-/mnd1525,-/mnd   
Gutter9.klasse775,-/mnd    
Jenter1.klasse875,-/mnd
(inkl. transport)
    
Jenter2.klasse875,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Jenter3.klasse875,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Jenter4.klasse875,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Jenter 5.klasse875,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Jenter 6.klasse875,-/mnd1525,-/mnd1950,-/mnd  
Jenter 7.klasse875,-/mnd1525,-/mnd   
Jenter8.klasse700,-/mnd    
Jenter 9.klasse700,-/mnd    

 

Transport:
1 dag/uke: 170,-/mnd
2 dager/uke: 340,-/mnd
3 dager/uke: 500,-/mnd
4 dager/uke: 650,-/mnd
5 dager/uke: 800,-/mnd

 

Annonse fra Obos-ligaen: