Priser og oppsigelse

Her finner du oversikt over prisene på Akademiet og informasjon om oppsigelse

Oppsigelse:

Det er 1 måned oppsigelsestid, regnet fra den siste dagen i måneden oppsigelsen skjer. Det betyr at om du melder ut barnet ditt den 4. september, må du betale ut oktober. 

For å si opp plassen på Akademiet, må dere sende en skriftlig oppsigelse via mail: [email protected].

Ved redusering av dager kan det gjelde fra påfølgende måned så lenge vi får beskjed om dette før vi sender ut faktura ca. 25 hver måned.

Priser:

Under finner du oversikt over priser for akademi og transport (oppdatert 03.01.2023).

KjønnAlder1 dag i uka2 dager i uka3 dager i uka4 dager i uka5 dager i uka
Gutter1.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd   
(inkl. transport)(inkl. transport)
Gutter2.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd2400,-/mnd2750,-/mnd
Gutter3.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd2400,-/mnd2750,-/mnd
Gutter4.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd2400,-/mnd2750,-/mnd
Gutter5.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd  
Gutter6.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd  
Gutter7.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd  
Gutter8.klasse1050,-/mnd1675,-/mnd   
Gutter9.klasse1050,-/mnd    
Jenter1.klasse975,-/mnd    
(inkl. transport)
Jenter2.klasse975,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd  
Jenter3.klasse975,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd  
Jenter4.klasse975,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd  
Jenter 5.klasse975,-/mnd1675,-/mnd2150,-/mnd  
Jenter 6.klasse975,-/mnd1675,-/mnd   
Jenter 7.klasse975,-/mnd1675,-/mnd   
Jenter8.klasse975,-/mnd1675,-/mnd   
Jenter 9.klasse975,-/mnd    
Transport:
      
1 dag/uke: 190,-/mnd      
2 dager/uke: 380,-/mnd      
3 dager/uke: 520,-/mnd      
4 dager/uke: 670,-/mnd      
5 dager/uke: 820,-/mnd      
Annonse fra Obos-ligaen: