PLASS TIL FLERE

Sjekk ut akademitilbudet.

  • KFUM Akademiet (KFA) er for gutter og jenter som ønsker en aktiv ettermiddag etter skolen. Med fokus på fysisk aktivitet, sunn og god mat og leksehjelp ønsker KFA å utvikle sunne verdier og gode fotballspillere 
  • Tilbudet er for gutter og jenter i klassetrinnene fra første til og med åttende. 
  • KFA er et åpent tilbud også til spillere som ikke er medlem i KFUM. 
  • Kontinuerlig inntak igjennom året iht tilgjengelighet. 
  • KFA ønsker motiverte deltagere, må ikke forveksles med dyktighet på fotballbanen, her er det plass til alle nivå, viktigst er motivasjon. 
  • Spilleren må ha positive og gode holdninger til idretten og øvrige deltagere.
  • KFA etterstreber å ha så jevn fordeling på alderstrinnene som mulig

MELD DEG INN PÅ AKADEMIET HER!

Ønsker du en gratis prøvedag? Meld deg for det her!

Annonse fra Obos-ligaen: