Møt kapteinen på jenter 2007

Vi gratulerer Annicken Sesvold Tørring som kaptein på J2007.

For de eldste årgangene på Akademiet ønsker vi å bygge gode fellesskap hvor alle har en viktig rolle og identitet i gruppa. Ved å verdsette hverandre og inkludere hverandre uavhengig av hva vi får til på fotballbanen, gir vi rom til at man kan være seg selv i Kåffa. Alle typer mennesker er velkommen, og sammen jobber vi for å skape en kultur hvor alle opplever å finne sin plass i fellesskapet. 

Annicken ble valgt som kaptein for J07-gruppa på Akademiet frem til jul.

Annicken bidrar til å skape et godt treningsfellesskap ved at hun evner å være konsentrert, lærevillig og gjøre sitt beste på treninger. Her går hun foran som et godt eksempel for resten av gruppa. Hun er videre en god medspiller og lagvenninne som er flink til å se de rundt seg.

I tillegg bidrar hun godt til å skape flyt på treninger ved å samle inn baller og sørger for at forholdene ligger til rette for å kunne ha så gode fotballtreninger som mulig. Gjennom hennes iver etter å utvikle seg og ha treninger med god kvalitet, setter hun standarden for hvordan vi ønsker å ha det her på Akademiet. 

 

Med det ønsker vi alle en riktig gledelig jul og godt nytt år!

Annonse fra Obos-ligaen: